Zde si můžete stáhnout aktuální přehled veršů pro úkoly sobotní školy pro dospělé.

Pokud se o sobotní škole chcete dozvědět víc, podívejte se na web v češtině, nebo angličtině, kde najdete mj. například odkazy na stažení úkolů, videa k jednotlivým lekcím, ale i pomůcky pro učitele a nebo doplňkové materiály.

IV. čtvrtletí 2017 – Spaseni jedině vírou-List Římanům

 1. Apoštol Pavel v Římě – (1.10.-7.10.)   pdf   (*tab.pdf)
 2. Život v době „nové smlouvy“ – (8.10.-14.10.)   pdf   (*tab.pdf)
 3. Daleko od Boží slávy (Ř 1–3) – (15.10.-21.10.)   pdf   (*tab.pdf)
 4. Ospravedlnění z víry (Ř 3:19–28) – (22.10.-28.10.)   pdf   (*tab.pdf)
 5. Abrahamova víra (Ř 4) – (29.10.-4.11.)   pdf   (*tab.pdf)
 6. Adam a Ježíš (Ř 5) – (5.11.-11.11.)   pdf   (*tab.pdf)
 7. Přemáhat hřích (Ř 6) – (12.11.-18.11.)   pdf   (*tab.pdf)
 8. Zákon a život křesťana (Ř 7) – (19.11.-25.11.)   pdf   (*tab.pdf)
 9. Svoboda v Kristu (Ř 8) – (26.11.-2.12.)   pdf   (*tab.pdf)
 10. Děti zaslíbení (Ř 9) – (3.12.-9.12.)   pdf   (*tab.pdf)
 11. Vyvoleni z milosti (Ř 10 a 11) – (10.12.-16.12.)   pdf   (*tab.pdf)
 12. Přemáhat zlo dobrem (Ř 12 a 13) – (17.12.-23.12.)   pdf   (*tab.pdf)
 13. Křesťanský život (Ř 14-16)  – (24.12.-30.12.)   pdf   (*tab.pdf)

(*tab.pdf) – lekce standard s verši pro tablet

 

 

III. čtvrtletí 2017 – Evangelium v Listu Galatským

 1. Pavel – apoštol pohanů – (25.6.-1.7.)   pdf   (*tab.pdf)
 2. Pavel – Kristův apoštol (Ga 1:1–24) – (2.7.-8.7.)   pdf   (*tab.pdf)
 3. Jednota evangelia (Ga 2:1–14) – (9.7.-15.7.)   pdf   (*tab.pdf)
 4. Ospravedlnění jedině z víry (Ga 2:15–21) – (16.7.-22.7.)   pdf   (*tab.pdf)
 5. Víra ve Starém zákoně (Ga 3:1–14) – (23.7.-29.7.)   pdf   (*tab.pdf)
 6. Platnost Božích slibů (Ga 3:15–20) – (30.7.-5.8.)   pdf   (*tab.pdf)
 7. Cesta k víře (Ga 3:21–25) – (6.8.-12.8.)   pdf   (*tab.pdf)
 8. Z otroků dědicové – (Ga 3:26–4:20) – (13.8.-19.8.)   pdf   (*tab.pdf)
 9. Pavlova pastorální výzva (Ga 4:12–20) – (20.8.-26.8.)   pdf   (*tab.pdf)
 10. Dvě smlouvy (Ga 4:21–31) – (27.8.-2.9.)   pdf   (*tab.pdf)
 11. Svoboda v Kristu (Ga 5:1-15) – (3.9.-9.9.)   pdf   (*tab.pdf)
 12. Žít podle Ducha (Ga 5:16-25) – (10.9.-16.9.)   pdf   (*tab.pdf)
 13. Evangelium a církev (Ga 6:1-10)  – (17.9.-23.9.)   pdf   (*tab.pdf)
 14. Chlubit se křížem (Ga 6:11-18) – (24.9.-30.9.)   pdf   (*tab.pdf)

(*tab.pdf) – lekce standard s verši pro tablet

 

 

 

II. čtvrtletí 2017 – „Buď pastýřem mých ovcí!“

 1. Apoštol Petr – (26.3.-1.4.)   pdf   (*tab.pdf)
 2. Dědictví nehynoucí je připraveno v nebesích (1Pt 1) – (2.4.-8.4.)   pdf   (*tab.pdf)
 3. Královské kněžstvo (1Pt 2,1–10) – (9.4.-15.4.)   pdf   (*tab.pdf)
 4. Společenská zodpovědnost (1Pt 2,11–3,7) – (16.4.-22.4.)   pdf   (*tab.pdf)
 5. Život s Bohem (1Pt 3,8–4,11) – (23.4.-29.4.)   pdf   (*tab.pdf)
 6. Utrpení pro Krista (1Pt 4,12–19) – (30.4.-6.5.)   pdf   (*tab.pdf)
 7. Sloužící vůdcové (1Pt 5,1–10) – (7.5.-13.5.)   pdf   (*tab.pdf)
 8. Ježíš v Prvním listu Petrově – (14.5.-20.5.)   pdf   (*tab.pdf)
 9. Život křesťana (2Pt 1,1–15) – (21.5.-27.5.)   pdf   (*tab.pdf)
 10. Proroctví a Písmo (2Pt 1,16–20) – (28.5.-3.6.)   pdf   (*tab.pdf)
 11. Falešní učitelé (2Pt 2,1–22) – (4.6.-10.6.)   pdf   (*tab.pdf)
 12. Den Páně (2Pt 3,1–18) – (11.6.-17.6.)   pdf   (*tab.pdf)
 13. Hlavní témata v Petrových listech – (18.6.-24.6.)   pdf   (*tab.pdf)

(*tab.pdf) – lekce standard s verši pro tablet

 

I. čtvrtletí 2017 – Duch svatý

 1. Duch svatý a Boží slovo – (1.1.-7.1.)   pdf   (*tab.pdf)
 2. Vliv Ducha svatého – (8.1.-14.1.)   pdf   (*tab.pdf)
 3. Božství Ducha svatého – (15.1.-21.1.)   pdf   (*tab.pdf)
 4. Duch svatý jako osoba – (22.1.-28.1.)   pdf   (*tab.pdf)
 5. Křest a naplnění Duchem svatým – (29.1.-4.2.)   pdf   (*tab.pdf)
 6. Duch svatý a život křesťana – (5.2.-11.2.)   pdf   (*tab.pdf)
 7. Duch svatý a ovoce Ducha – (12.2.-18.2.)   pdf   (*tab.pdf)
 8. Duch svatý a duchovní dary – (19.2.-25.2.)   pdf   (*tab.pdf)
 9. Duch svatý a církev – (26.2.-4.3.)   pdf   (*tab.pdf)
 10. Duch svatý, Boží slovo a modlitba – (5.3.-11.3.)   pdf   (*tab.pdf)
 11. Zarmucování a odmítání Ducha svatého – (12.3.-18.3.)   pdf   (*tab.pdf)
 12. Dílo Ducha svatého – (19.3.-25.3.)   pdf   (*tab.pdf)

(*tab.pdf) – lekce standard s verši pro tablet