Zde si můžete stáhnout aktuální přehled veršů pro úkoly sobotní školy pro dospělé.

Pokud se o sobotní škole chcete dozvědět víc, podívejte se na web v češtině, nebo angličtině, kde najdete mj. například odkazy na stažení úkolů, videa k jednotlivým lekcím, ale i pomůcky pro učitele a nebo doplňkové materiály.

IV. čtvrtletí 2018 – Jednota v Kristu

 1. Stvoření a pád  – (30.9.-6.10.)   pdf   (*tab.pdf)
 2. Příčiny nejednoty – (7.10.-13.10.)   pdf   (*tab.pdf)
 3. „Aby všichni byli jedno“ – (14.10.-20.10.)   pdf   (*tab.pdf)
 4. Klíč k jednotě – (21.10.-27.10.)   pdf   (*tab.pdf)
 5. Prožívání jednoty v rané církvi – (28.10.-3.11.)   pdf   (*tab.pdf)
 6. Obrazy jednoty – (4.11.-10.11.)   pdf   (*tab.pdf)
 7. Když přijdou konflikty – (11.11.-17.11.)   pdf   (*tab.pdf)
 8. Jednota ve víře – (18.11.-24.11.)   pdf   (*tab.pdf)
 9. Nejpřesvědčivější důkaz – (25.11.-1.12.)   pdf   (*tab.pdf)
 10. Jednota a náprava vztahů – (2.12.-8.12.)   pdf   (*tab.pdf)
 11. Jednota v uctívání – (9.12.-15.12.)   pdf   (*tab.pdf)
 12. Církevní organizace a jednota – (16.12.-22.12.)   pdf   (*tab.pdf)
 13. Konečná obnova jednoty – (23.12.-29.12.)   pdf   (*tab.pdf)

Komplet BU 4.Q 2018   (*tab.pdf)

(*tab.pdf) – lekce standard s verši pro tablet

III. čtvrtletí 2018 – Skutky apoštolů

 1. Budete mými svědky (Sk 1) – (1.7.-7.7.)   pdf   (*tab.pdf)
 2. Letnice (Sk 2) – (8.7.-14.7.)   pdf   (*tab.pdf)
 3. Život v rané církvi (Sk 2–5) – (15.7.-21.7.)   pdf   (*tab.pdf)
 4. Bůh vede svou církev (Sk 6–8) – (22.7.-28.7.)   pdf   (*tab.pdf)
 5. Pavlovo obrácení (Sk 9) – (29.7.-4.8.)   pdf   (*tab.pdf)
 6. Petrova služba (Sk 9–12) – (5.8.-11.8.)   pdf   (*tab.pdf)
 7. Pavlova první misijní cesta (Sk 13–14) – (12.8.-18.8.)   pdf   (*tab.pdf)
 8. Koncil v Jeruzalémě (Sk 15) – (19.8.-25.8.)   pdf   (*tab.pdf)
 9. Druhá misijní cesta (Sk 16–18) – (26.8.-1.9.)   pdf   (*tab.pdf)
 10. Třetí misijní cesta (Sk 18–21) – (2.9.-8.9.)   pdf   (*tab.pdf)
 11. Pavlovo uvěznění v Jeruzalémě (Sk 21–23) – (9.9.-15.9.)   pdf   (*tab.pdf)
 12. Pavlovo uvěznění v Cesareji (Sk 24–26) – (16.9.-22.9.)   pdf   (*tab.pdf)
 13. Cesta do Říma (Sk 27–28) – (23.9.-29.9.)   pdf   (*tab.pdf)

(*tab.pdf) – lekce standard s verši pro tablet

II. čtvrtletí 2018 – Příprava na čas konce

 1. Vesmírný konflikt – (1.4.-7.4.)  pdf   (*tab.pdf)
 2. Daniel a doba konce – (8.4.-14.4.)  pdf   (*tab.pdf)
 3. Ježíš a kniha Zjevení – (15.4.-21.4.)  pdf   (*tab.pdf)
 4. Věčné evangelium pro dobu konce – (22.4.-28.4.)  pdf   (*tab.pdf)
 5. Kristus v nebeské svatyni – (29.4.-5.5.)  pdf   (*tab.pdf)
 6. „Změna“ zákona – (6.5.-12.5.)  pdf   (*tab.pdf)
 7. Očekávání Kristova návratu (Mt 24 a 25) – (13.5.-19.5.)  pdf   (*tab.pdf)
 8. Závěrečné volání k pokání – (20.5.-26.5.)  pdf   (*tab.pdf)
 9. Podvod na konci času – (27.5.-2.6.)   pdf   (*tab.pdf)
 10. Novodobý Babylon – (3.6.-9.6.)  pdf   (*tab.pdf)
 11. Boží pečeť, nebo znamení šelmy? – (10.6.-16.6.)   pdf   (*tab.pdf)
 12. Babylon a Hermagedon – (17.6.-23.6.)   pdf   (*tab.pdf)
 13. Příchod našeho Pána Ježíše Krista – (24.6.-30.6.)   pdf   (*tab.pdf)

(*tab.pdf) – lekce standard s verši pro tablet

I. čtvrtletí 2018 – Křesťanské správcovství

 1. Nebezpečí materializmu – (31.12.-6.1.)   pdf   (*tab.pdf)
 2. Vidím, chci, vezmu si – (7.1.-13.1.)   pdf   (*tab.pdf)
 3. Bůh, nebo mamon? – (14.1.-20.1.)   pdf   (*tab.pdf)
 4. Opustit cestu svévolníků – (21.1.-27.1.)   pdf   (*tab.pdf)
 5. Zodpovědnost dobrých správců – (28.1.-3.2.)   pdf   (*tab.pdf)
 6. Vlastnosti správce – (4.2.-10.2.)   pdf   (*tab.pdf)
 7. Věrní Bohu – (11.2.-17.2.)   pdf   (*tab.pdf)
 8. Desátky – (18.2.-24.2.)   pdf   (*tab.pdf)
 9. Oběť vděčnosti – (25.2.-3.3.)   pdf   (*tab.pdf)
 10. Principy života správce – (4.3.-10.3.)   pdf   (*tab.pdf)
 11. Dluhy – každodenní rozhodnutí – (11.3.-17.3.)   pdf   (*tab.pdf)
 12. Návyky dobrého správce – (18.3.-24.3.)   pdf   (*tab.pdf)
 13. Výsledky věrného správcovství – (25.5.-31.3.)   pdf   (*tab.pdf)

(*tab.pdf) – lekce standard s verši pro tablet

 

Kromě aktuálních materiálů k lekcím sobotní školy zde pro zajímavost uvádíme témata budoucích lekcí, která jsou naplánována dlouhodobě dopředu. Samozřejmě se výsledný název úkolu nakonec trochu lišit, nebo být přesunut do jiného čtvrtletí.

Rok Téma 1. čtvrtletí Téma 2. čtvrtletí Téma 3. čtvrtletí Téma 4. čtvrtletí
2016 Vzpoura a vykoupení Evangelium podle Matouše Vy jste světlo světa (o roli církve) Kniha Jób
2017 Duch svatý a spiritualita Buď pastýřem mých ovcí (1. a 2. Petrův list) Evangelium v Listu Galatským List Římanům
2018 Správcovství Příprava na čas konce Kniha Skutky apoštolů Jednota v Kristu
2019 Zjevení Rodina a posvátnost manželství Služba potřebným Ezdráš a Nehemjáš
2020 Daniel Duchovní dar služby a misijního působení Jak vykládat Písmo Výchova
2021 Římanům Odpočinek v Kristu Jan Co se děje po smrti
2022 Přelomové okamžiky Židům Genesis Zdravý život