Zde si můžete stáhnout aktuální přehled veršů pro úkoly sobotní školy pro dospělé.

Pokud se o sobotní škole chcete dozvědět víc, podívejte se na web v češtině, nebo angličtině, kde najdete mj. například odkazy na stažení úkolů, videa k jednotlivým lekcím, ale i pomůcky pro učitele a nebo doplňkové materiály.

I. čtvrtletí 2018 – Křesťanské správcovství

 1. Nebezpečí materializmu – (31.12.-6.1.)   pdf   (*tab.pdf)
 2. Vidím, chci, vezmu si – (7.1.-13.1.)   pdf   (*tab.pdf)
 3. Bůh, nebo mamon? – (14.1.-20.1.)   pdf   (*tab.pdf)
 4. Opustit cestu svévolníků – (21.1.-27.1.)   pdf   (*tab.pdf)
 5. Zodpovědnost dobrých správců – (28.1.-3.2.)   pdf   (*tab.pdf)
 6. Vlastnosti správce – (4.2.-10.2.)   pdf   (*tab.pdf)
 7. Věrní Bohu – (11.2.-17.2.)   pdf   (*tab.pdf)
 8. Desátky – (18.2.-24.2.)   pdf   (*tab.pdf)
 9. Oběť vděčnosti – (25.2.-3.3.)   pdf   (*tab.pdf)
 10. Principy života správce – (4.3.-10.3.)   pdf   (*tab.pdf)
 11. Dluhy – každodenní rozhodnutí – (11.3.-17.3.)   pdf   (*tab.pdf)
 12. Návyky dobrého správce – (18.3.-24.3.)   pdf   (*tab.pdf)
 13. Výsledky věrného správcovství – (25.5.-31.3.)   pdf   (*tab.pdf)

(*tab.pdf) – lekce standard s verši pro tablet

 

IV. čtvrtletí 2017 – Spaseni jedině vírou-List Římanům

 1. Apoštol Pavel v Římě – (1.10.-7.10.)   pdf   (*tab.pdf)
 2. Život v době „nové smlouvy“ – (8.10.-14.10.)   pdf   (*tab.pdf)
 3. Daleko od Boží slávy (Ř 1–3) – (15.10.-21.10.)   pdf   (*tab.pdf)
 4. Ospravedlnění z víry (Ř 3:19–28) – (22.10.-28.10.)   pdf   (*tab.pdf)
 5. Abrahamova víra (Ř 4) – (29.10.-4.11.)   pdf   (*tab.pdf)
 6. Adam a Ježíš (Ř 5) – (5.11.-11.11.)   pdf   (*tab.pdf)
 7. Přemáhat hřích (Ř 6) – (12.11.-18.11.)   pdf   (*tab.pdf)
 8. Zákon a život křesťana (Ř 7) – (19.11.-25.11.)   pdf   (*tab.pdf)
 9. Svoboda v Kristu (Ř 8) – (26.11.-2.12.)   pdf   (*tab.pdf)
 10. Děti zaslíbení (Ř 9) – (3.12.-9.12.)   pdf   (*tab.pdf)
 11. Vyvoleni z milosti (Ř 10 a 11) – (10.12.-16.12.)   pdf   (*tab.pdf)
 12. Přemáhat zlo dobrem (Ř 12 a 13) – (17.12.-23.12.)   pdf   (*tab.pdf)
 13. Křesťanský život (Ř 14-16)  – (24.12.-30.12.)   pdf   (*tab.pdf)

(*tab.pdf) – lekce standard s verši pro tablet