Kázání – přednášky – odkazy na kázání i přednášky, které se nám podařilo více nebo méně zdařile nahrát a zpřístupnit tak k pozdějšímu poslechu nebo podívání se.

Pozvánky na přednášky – s tématem PROROCTVÍ (26.11, 10.12, 22.12.2012 a 14.1.2013)

Pozvánky na sborové akce a slavnostní bohoslužby – zde najdete odkazy na pozvánky a případné další materiály z různých sborových příležitostí

Verše sobotní školy – sobotní škola je důležitou součástí studia Písma u adventistů po celém světě. Protože jsme celosvětovou církví, ať budete cestovat kamkoliv, setkáte se stejným tématem. Tady si můžete obstarat podklady ke čtení a studiu na každý týden v roce.

Zpravodaj sboru v Havlíčkově Brodě – HABR – prohlédněte si a počtěte si, čím v našem malém sboru žijeme, co nás těší, co čteme atd.

Dokument 1952 – Dokument adventistické internetové televize Hope-TV mapuje události padesátých let, které vedly k zákazu Církve adventistů sedmého dne od roku 1952 na dlouhé 4 dlouhé roky.