Adventní bohoslužba adventistů z Brodu

Přijměte naše srdečné pozvání na adventní bohoslužbu 2023, která proběhne v sobotu 16. prosince 2023 od 10:00 ve sborovém domě Českobratrské církve evangelické na Chotěbořské ulici v Havlíčkově Brodě. Po skončení, tzn. cca. v 11 hodin, budeme pokračovat malým vánočním pohoštěním v dětské místnosti sboru.

Předávání Betlémského světla 2023

Každoročního rozdávání Betlémského světla se i v letošním roce zúčastní náš oddíl Klubu Pathfinder z Ledče nad Sázavou. Akce se koná v sobotu 16.12.2023. Rozdávat budou na trati Havlíčkův Brod – Ledeč nad Sázavou z vlaku, který odjíždí v 9:45 Havlíčkova Brodu, a následně pokračují na trati Ledeč nad Sázavou – Čerčany ve vlaku, který z Ledče odjíždí v 10:33 a do Čerčan dorazí ve 12:59.

Více >

Noc kostelů 2023

Letošní Noc kostelů v pátek 2. června 2023 může po několika letech omezenějších možností opět proběhnout bez jiných než běžných hygienických opatření. V Havlíčkově Brodě je k této příležitosti otevřeno 7 kostelů.

Tady je pozvánka do nemocniční kaple, kde otevíráme od 17 hodin 30 minut.

Součástí letošní Noci kostelů v Nemocniční kapli je výstava ilustrací Jarmily Vávrové z cyklu Ilustrovaná Bible a Pohádky na podkladě evangelia. Jako ochutnávku zpřístupňujeme 15 obrázků z Ilustrované Bible

A ještě pro zajímavost přikládáme odkaz na videopozvánku připravenou televizí HBin pro rok 2022.

https://www.youtube.com/watch?v=-oczR3NNyTM&t=18s

Náš Sbor Církve adventistů sedmého dne Havlíčkův Brod nemá svůj vlastní kostel, modlitebnu. Scházíme se v pronájmu. Proto se od roku 2015 účastníme Noci kostelů spolu s dalšími dvěma církvemi, které jsou na tom podobně a otevíráme prostory ekumenické Kaple Povýšení svatého Kříže v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod.

Více >

Poslední, co zůstalo?

“Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši”

(Zjevení 14,12 ČEP)

CO MAJÍ SPOLEČNÉHO?

Vyzkoušej, schválně jestli uhodneš, co mají oba následující příběhy společného.

PŘÍBĚH PRVNÍ

Nadin koberec v dětském pokoji už byl dost odřený a tak jí rodiče slíbili, že si bude moci vybrat barvu nového koberce.. “Jú, mně by se líbil támhle ten!”, ukázala prstem na roli růžového koberce. Maminka s tatínkem souhlasili.

Prodavač na to reagoval: “To je moc oblíbená barva. Vlastně to, co vidíte, je už jen poslední zbytek velké role koberce. Dobrou zprávou je, že vám ho tím pádem mohu prodat se slevou!”

Více >

Uctívejte Boha Stvořitele

“Klanějte se Tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod!”

(Zjevení 14,7, B21)

MIMO NÁŠ SVĚT

Byl Štědrý večer, a tři muži byli opravdu velmi daleko od domova. Bill, Jim a Frank v tu chvíli nebyli na planetě Zemi. Ti tři byli astronauti a nacházeli se v kabině vesmírné lodi Apollo 8, která prolétala kolem Měsíce!

Z místa, na kterém se nacházeli, viděli světelné paprsky, které zářily kolem naší planety. Slunce prozářilo malou modrou planetu v dálce.

A právě na ten okamžik ti tři astronauti čekali. Astronaut Bill Anders se upravil a začal hovořit do mikrofonu: “Právě sledujeme lunární východ Slunce”, řekl, “a pro všechny obyvatele naší planety má posádka Apolla 8 zprávu, kterou bychom vám rádi poslali.”

Více >

Dobrá zpráva pro každého

“Spatřil jsem také jiného anděla, letícího středem nebe, který měl věčné evangelium, aby je kázal obyvatelům země – každému národu, kmenu, jazyku i lidu.”

(Zjevení 14,6 B21)

DOBRÁ ZPRÁVA V PARKU

Zarita a Aiko* se nudily. “Pojďme se projít do parku,” navrhla Zarita. Když tam došly, park byl takřka liduprázdný, jen trojice chlapců sbírala kameny a nosila je na vrchol nedaleké klouzačky.

“Co to děláte, kluci?”, zavolala Zarita na chlapce. Ale místo odpovědi každý z kluků vzal jeden kámen a hodil jím směrem k oběma dívkám! Zarita vyslala tichou modlitbu o Boží moudrost.

A z nějakého důvodu, místo aby vzala nohy na ramena, Zarita se zeptala: “Jak se jmenujete?”

Chlapci zrozpačitěli: “Vy se nás nebojíte?”, zeptal se jeden z nich. Více >

Čtení pro děti – modlitební týden 2021

Odvážné děti

Následovat Ježíše, ať se děje, co se děje

Sepsal: RANDY FISHELL

Autorem letošních přednášek pro děti je Randy Fishell.

Randyho znají především mladší generace adventistů v anglicky mluvících zemích, díky jeho kreativní práci v magazínu Guide, ve kterém pracuje jako editor. Má titul magistra teologie (M.Div.) a je autorem populární řady dětských příběhů Tucker Barnes & Friends.

Ilustroval: Xuan Le

(Poznámka – Modlitební týden 2021 probíhá v CASD od soboty 6.11. do 13.11. Texty čtení pro děti budeme zveřejňovat denně ráno v 7 hodin) 

Svíčka vděčnosti

Počínajíc úterkem 2. 11. budou moci lidé v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod na pietním místě u budovy ředitelství kdykoliv zapálit svíčku a vzpomenout na své blízké či přátele, kteří zemřeli na onemocnění Covid-19.

Akce bude zahájena v úterý 2. 11. v 17.00 za účasti farářů a duchovních z Havlíčkova Brodu, starosty města Jana Tecla a ředitelství havlíčkobrodské nemocnice.

Několikadenní akce nabídne možnost prostřednictvím krátkého zastavení, zapálením svíčky či modlitby vyjádřit vzpomínku na Ty, kteří zemřeli. Tímto také mohou vyjádřit vděčnost lékařům a zdravotníkům, kteří o životy jejich blízkých, často na hranici vlastních sil zápasili a museli se těžce vyrovnávat s tím, že pro ně nemohou více učinit. Doba pandemie zasáhla společnost nejen tím, že lidé vážně onemocněli či zemřeli na covid-19, ale výrazně ovlivnila léčbu jiných vážných onemocnění, u kterých by pacienti za jiných okolností měli lepší předpoklady k uzdravení. V zimních a jarních měsících byla také opatřeními vlády ČR omezena účast na rozloučeních a pohřbech, proto mnoho lidí nemělo možnost jít se s blízkými rozloučit. Často šlo o příbuzné, přátele, bývalé spolužáky, sousedy z okolí, bývalé či současné kolegy z práce. Také pro ně a pro jejich vzpomínku bude tento prostor určen.

Za havlíčkobrodskou nemocnici Petra Černo, tisková mluvčí

za duchovní David Šorm, evangelický farář.

 

Plakátek ve formátu pdf najdete zde.

Pozvánka na Díkůvzdání 2021

Po roční přestávce se zatím ještě stále těšíme na možnost sejít se na pravidelném podzimním Díkůvzdání. To letošní máme naplánované na sobotu 13. listopadu, zároveň se zakončením tradičního modlitebního týdne. Jste srdečně zváni.

autorem obrázku Wine je uživatel Thomas B., obrázek je volně ke stažení na stránkách Pixabay.com

Noc kostelů 2020

Letošní Noc kostelů v pátek 12. června 2020 bude jiná. Programy v otevřených kostelech budou skromnější, návštěvnost možná bude skromnější, na mnoha místech budou možná jen virtuální prohlídky.

To hlavní ale zůstává zachováno – otevřené kostely, otevřená místa, kde se scházejí věřící a vytvářejí programy nejen sami pro sebe, ale i pro svá města, obyvatele svých měst, pro své sousedy, ale i neznámé návštěvníky. V Havlíčkově Brodě tomu nebude jinak.

Náš Sbor Církve adventistů sedmého dne Havlíčkův Brod nemá svůj vlastní kostel, modlitebnu. Scházíme se v pronájmu. Proto se od roku 2015 účastníme Noci kostelů spolu s dalšími dvěma církvemi, které jsou na tom podobně a otevíráme prostory ekumenické Kaple Povýšení svatého Kříže v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod. Na odkazu se dozvíte o kapli mnoho zajímavého, mimo jiné i to, že v letošním říjnu to bude 25 let od jejího obnoveného vysvěcení.

Více >