“Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši”

(Zjevení 14,12 ČEP)

CO MAJÍ SPOLEČNÉHO?

Vyzkoušej, schválně jestli uhodneš, co mají oba následující příběhy společného.

PŘÍBĚH PRVNÍ

Nadin koberec v dětském pokoji už byl dost odřený a tak jí rodiče slíbili, že si bude moci vybrat barvu nového koberce.. “Jú, mně by se líbil támhle ten!”, ukázala prstem na roli růžového koberce. Maminka s tatínkem souhlasili.

Prodavač na to reagoval: “To je moc oblíbená barva. Vlastně to, co vidíte, je už jen poslední zbytek velké role koberce. Dobrou zprávou je, že vám ho tím pádem mohu prodat se slevou!”

PŘÍBĚH DRUHÝ

Elijáš byl na útěku před zlou královnou Jezábel. Vyčerpaný po dlouhé cestě vstoupil do jeskyně, aby tam přenocoval. Cítil se úplně osamělý.

Najednou uslyšel hlas: “Elijáši, co tady děláš?” To k němu promlouval Bůh.

“S velkým nadšením jsem hájil tvé zájmy, všemohoucí Hospodine a Bože, neboť Izraelci zavrhli tvá přikázání, rozbořili oltáře a násilně připravili tvé proroky o život. Zůstal jsem však už jen já sám a Izraelci se nyní snaží zabít i mě.”

Ale Bůh věděl, že Elijáš není na světě jediný věrný Boží služebník. Elijášovi odpověděl, že ví o 7.000 Izraelcích, kteří jsou Mu věrní a nikdy se nepoklonili cizím bohům.*
* Biblické citáty pochází z příběhu v 1 Královské 19,9-18 SNC.

PŘEMÝŠLEJ

  • Napadá tě nějaký biblický příběh, ve kterém se nějaký člověk nebo skupina osob nechtěla podvolit a klanět se cizím bohům?
  • Myslíš, že třeba i tebe nebo tvou rodinu by někdo mohl pronásledovat za to, že věříš v Ježíše?

DNEŠNÍ NÁMĚT K MODLITBÁM

Požádej Hospodina, aby ti dal sílu Ho vždycky následovat, dodržovat Jeho přikázání, znát Pána Ježíše a pomáhat jiným lidem, když to budou potřebovat.