Poslední, co zůstalo?

“Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši”

(Zjevení 14,12 ČEP)

CO MAJÍ SPOLEČNÉHO?

Vyzkoušej, schválně jestli uhodneš, co mají oba následující příběhy společného.

PŘÍBĚH PRVNÍ

Nadin koberec v dětském pokoji už byl dost odřený a tak jí rodiče slíbili, že si bude moci vybrat barvu nového koberce.. “Jú, mně by se líbil támhle ten!”, ukázala prstem na roli růžového koberce. Maminka s tatínkem souhlasili.

Prodavač na to reagoval: “To je moc oblíbená barva. Vlastně to, co vidíte, je už jen poslední zbytek velké role koberce. Dobrou zprávou je, že vám ho tím pádem mohu prodat se slevou!”

Více >

Boží láska vítězí

“…ten okusí víno Božího rozhořčení”

(Zjevení 14,10a SNC)

OTRÁVENÝ NÁPOJ

Eustorgio je peruánský farmář a úplně hrozně nesnáší adventisty. Dnes večer pozval jednoho z nich na večeři. Ale ten muž si to jídlo moc neužije. Pití k tomu jídlu totiž bude otrávené.

“Voní to tady nádherně!”, pochvaloval si ten adventista, když vstoupil do Eustorgiova obydlí. “Mám takovou radost, že jste mě pozval,” pokračoval. “Musím vám toho tolik vyprávět, je toho moc, co jsem prožil od těch časů, kdy jsem uvěřil a pozval Ježíše do svého života.”

“To už se těším,” lhal Eustorgio. “Pojďte ke stolu, povíte mi to u jídla.”

Více >

Držet se Bible

“Za nimi letěl třetí anděl s důležitou zprávou: „Kdo uctívá šelmu a její sochu, kdo nese na čele nebo na ruce její znak, ten okusí víno Božího rozhořčení“”

(Zjevení 14,9.10a SNC)

SOBOTNÍ SCHOVÁVANÁ

Jedenáct lidí se sešlo na skrytém břehu řeky. Příběh se stal někde v jižní Evropě v časech, kdy byli adventisté v této zemi pronásledováni. Rozvášněný dav se dozvěděl, že tam mělo dojít ke křtu a napadl čerstvě pokřtěné členy církve. Při tom útoku přišla o život maminka dvou dětí.

Starší z těch dětí byl 10letý Alex a mladší byla jeho 8letá sestřička Marie. Nějací z jejich příbuzných dětem našli pečovatelskou rodinu.

Když byli v novém domově první sobotu a bylo po snídani, schovali se Alex a Marie ve velké kupce sena, aby si přečetli něco z Bible a také si prošli úkolky do sobotní školky. Když se vrátili domů, jejich pěstoun je oba zbil.

Více >

Pryč s falešným uctíváním!

“Za ním letěl druhý anděl se slovy: „Padlo, padlo to veliké město Babylon!“”

(Zjevení 14,8a B21)

NALEZENÍ PRAVDY NA OSTROVECH TONGA

Asipeli žil na polynéském souostroví Tonga, které leží v jižním Pacifickém oceánu. Tam došel k rozhodnutí, že bude následovat původní víru svého otce. Jenže teď začal mít otázky.

O pár týdnů předtím dorazili k ostrovům Tonga dva muži a začali pořádat náboženská setkání. Kupodivu na ně dorazil i Asipeli se svým kamarádem Manuem. Nevycházeli z údivu nad myšlenkami z Bible, o kterých nikdy dřív neslyšeli.

Asipeli a Manu začali na setkání docházet každý večer. Na konci setkávání už oba o Bibli věděli o mnoho víc. Ale jedna otázka teď oběma vířila hlavou: Která z církví je ta pravá?

Jednoho dne Asipeli rozhlásil: “Zítra připluje do přístavu velká zaoceánská loď z Austrálie. Půjdu na to loď a požádám Boha, aby mi ukázal někoho, kdo na tu naší otázku bude znát odpověď. “Která z církví je ta pravá?”

Více >

Uctívejte Boha Stvořitele

“Klanějte se Tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod!”

(Zjevení 14,7, B21)

MIMO NÁŠ SVĚT

Byl Štědrý večer, a tři muži byli opravdu velmi daleko od domova. Bill, Jim a Frank v tu chvíli nebyli na planetě Zemi. Ti tři byli astronauti a nacházeli se v kabině vesmírné lodi Apollo 8, která prolétala kolem Měsíce!

Z místa, na kterém se nacházeli, viděli světelné paprsky, které zářily kolem naší planety. Slunce prozářilo malou modrou planetu v dálce.

A právě na ten okamžik ti tři astronauti čekali. Astronaut Bill Anders se upravil a začal hovořit do mikrofonu: “Právě sledujeme lunární východ Slunce”, řekl, “a pro všechny obyvatele naší planety má posádka Apolla 8 zprávu, kterou bychom vám rádi poslali.”

Více >

…a už nehřešte!

“Bojte se Boha, vzdejte mu čest! Chvíle jeho konečného soudu nastává.”

(Zjevení 14,7, SNC)

POTÍŽISTA SE SETKÁVÁ S JEŽÍŠEM

Tři rozhněvaní muži náhle vtrhli na místo, kde Karlův tatínek, adventistický kazatel, vyprávěl lidem o Ježíši. “Máte 10 minut na to, abyste odsud vypadli!”, zakřičel jeden z těch mužů. Byli ozbrojení. Jeden měli pistoli, druhý nůž a ten třetí dlouhou železnou tyč.

“Vrátíme se za 10 minut, a začne bitka”, zakřičel další z nich a s tou větou se ti tři výtržníci otočili a odešli.

Více >

Dobrá zpráva pro každého

“Spatřil jsem také jiného anděla, letícího středem nebe, který měl věčné evangelium, aby je kázal obyvatelům země – každému národu, kmenu, jazyku i lidu.”

(Zjevení 14,6 B21)

DOBRÁ ZPRÁVA V PARKU

Zarita a Aiko* se nudily. “Pojďme se projít do parku,” navrhla Zarita. Když tam došly, park byl takřka liduprázdný, jen trojice chlapců sbírala kameny a nosila je na vrchol nedaleké klouzačky.

“Co to děláte, kluci?”, zavolala Zarita na chlapce. Ale místo odpovědi každý z kluků vzal jeden kámen a hodil jím směrem k oběma dívkám! Zarita vyslala tichou modlitbu o Boží moudrost.

A z nějakého důvodu, místo aby vzala nohy na ramena, Zarita se zeptala: “Jak se jmenujete?”

Chlapci zrozpačitěli: “Vy se nás nebojíte?”, zeptal se jeden z nich. Více >

Bůh má i pro tebe zvláštní poslání!

“Pak mi bylo řečeno: „Pokračuj ve svém těžkém úkolu a prorokuj proti mnoha národům, kmenům, jazykům a vládcům.“” (Zjevení 10,11, SNC).

NEBEZPEČÍ NA ALJAŠCE (čtení na sobotu 6.11.2021)

Celé město Nome na vzdálené Aljašce bylo v nebezpečí. Psal se rok 1925, a v Nome, které leží nedaleko polárního kruhu, byl jen jediný doktor.

“Myslím, že vaše dítě má nějaký zánět mandlí, angínu“, řekl dr. Curtis Welch několika málo rodičům. Ale když přicházelo s podobnými příznaky více dětí, přemýšlel o tom, zda by se nemohl mýlit. Když došlo k prvnímu úmrtí, došlo mu, co se děje. Městečko zasáhla epidemie smrtelné nemoci, známé jako záškrt.

Více >

Koukej, abys nezapomněl, kdo si na Tebe vždycky udělá čas

zamyšlení o IV. přikázání Desatera na online bohoslužbě sborů z Havlíčkobrodska sobota 6. 3. 2021. Zvukový záznam je k dispozici zde.

Úvodník

Milí přátelé, sestry, bratři, čtenáři, posluchači,

setkáváme se dnes počtvrté nad přemýšlením o Desateru Božích přikázání. Než si přečteme základní text, tedy Exodus 20,8-11, v krátkosti se vrátíme ke třem předchozím přikázáním.

Stručný souhrn

Před samotným Desaterem jsme si přečetli jeho úvodník, říkali jsme mu předmluva, začínající slůvkem JÁ, a pokračující jakýmsi Božím podpisem – HOSPODIN, TVŮJ BŮH. Ten se objevuje v nějaké podobě nejen v textu druhého až pátého přikázání, ale na mnoha místech Starého zákona. Proto není od věci si na něj vzpomenout, kdykoliv v Bibli na ten ‘Boží podpis’ narazíme.

Jak víte, Desatero má v Bibli ještě svůj druhý otisk, text, který je zopakován téměř ve stejném znění v Deuteronomiu, tedy Páté knize Mojžíšově v páté kapitole. Není bez zajímavosti, že kdybyste tam četli text dnes probíraného čtvrtého přikázání, zmiňovaný Boží podpis tam najdete čtyřikrát, to je největší výskyt ze všech desíti přikázání. Sami se teď ve svých Biblích po tom podpisu v textu Desatera můžete očima rychle podívat.

Přikázáním jsem přiřadil vlastní názvy, včetně zvýrazněného základního slovesa, které částečně vystihuje hlavní myšlenku a směr našeho výkladu textu.

I.          NEPOTŘEBUJEŠ čerpat mízu z jiného kmene – tzn. Bůh je ten nejlepší zdroj, nemusím se ohlížet po           ničem a nikom jiném, protože nikdo lepší neexistuje.

II.         Jiný Bůh NENÍ (pro tebe) – když neexistuje, samozřejmě, že pro mě není určený, nemusím se tím          vůbec zabývat.

III.        NEVYDRŽÍŠ být nemastný – neslaný –> Ať nenosíš jméno Hospodina nadarmo! – nevydržíš v obou     dvou oblastech, budeš se snažit být zodpovědným nositelem Božího jména.

Více >

BOŽÍ rovnice

Milí přátelé, dnes se s vámi chci zamyslet nad tím, zda vnímáme my lidé vztah Boha a nás lidí – a obráceně – nás lidí a Boha, jako rovnici .

Zamyšlení v sobotu 13. 4. 2019

V Lisabonu (Portugalsko) se tyčí, stejně jako například v brazilském Rio De Janeiru,  socha Ježíše Krista. Jmenuje se Cristo-Rei, což v překladu znamená král Kristus. Socha má podobu Ježíše Krista s otevřenou náručí. Dominantním prvkem je 75 metrů vysoká čtyřsloupá brána, na které stojí 28 m vysoký Ježíš. Právě až k patě Ježíše je možné vyjet výtahem a pokochat se odtud nádherným výhledem z nadmořské výšky 184 metrů. Prohlédnout si odtud můžete celý Lisabon, protože se nenachází v samotném Lisabonu, ale na druhé straně zálivu řeky Tejo, a to proto, aby Kristus mohl mít rozevřenou náruč k celému městu. Na podstavci je v několika světových jazycích napsáno: Bůh je láska.

Více >