AL-co

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě


Příspěvky od AL-co

Dočasné ukončení bohoslužeb

Vážení a milí čtenáři,

dáváme na vědomí, že počínajíc sobotou 27. 11. 2021 do odvolání, se členové sborového společenství dohodli na dočasném ukončení veřejných bohoslužeb. Přesto se ale scházíme několikrát týdně dál na online setkáních.

Sobotní online setkání začíná pravidelně v 9:30 a trvá do 11:10. K setkávání používáme program Google Meet. Odkaz nechceme šířit veřejně, ale v případě vašeho zájmu vám na požádání rádi sdělíme odkaz.

V týdnu se scházíme na stejném odkazu každé pondělí 19:30 – 20:00 na společné modlitby a každý čtvrtek 19:00 – 20:00 ke studiu Písma.

Stále jsme připravení se modlit, pomoci, sdílet se, scházet se i v soukromí nad Biblí. Podněty k modlitbám můžete poslat na ales.kocian@casd.cz nebo formou sms na telefon +420739345651.

„Ničím se příliš netrapte, všechno svěřte v modlitbě Bohu: své prosby i díky za jejich vyslyšení. Uvidíte, že vás Bůh naplní klidem, jaký si nedovedete ani představit. Stačí jen důvěřovat Ježíši Kristu.“ (Filipským 4,6.7 podle Slova na cestu)

Vaši adventisté z Brodu

Poslední, co zůstalo?

“Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši”

(Zjevení 14,12 ČEP)

CO MAJÍ SPOLEČNÉHO?

Vyzkoušej, schválně jestli uhodneš, co mají oba následující příběhy společného.

PŘÍBĚH PRVNÍ

Nadin koberec v dětském pokoji už byl dost odřený a tak jí rodiče slíbili, že si bude moci vybrat barvu nového koberce.. “Jú, mně by se líbil támhle ten!”, ukázala prstem na roli růžového koberce. Maminka s tatínkem souhlasili.

Prodavač na to reagoval: “To je moc oblíbená barva. Vlastně to, co vidíte, je už jen poslední zbytek velké role koberce. Dobrou zprávou je, že vám ho tím pádem mohu prodat se slevou!”

Více >

Boží láska vítězí

“…ten okusí víno Božího rozhořčení”

(Zjevení 14,10a SNC)

OTRÁVENÝ NÁPOJ

Eustorgio je peruánský farmář a úplně hrozně nesnáší adventisty. Dnes večer pozval jednoho z nich na večeři. Ale ten muž si to jídlo moc neužije. Pití k tomu jídlu totiž bude otrávené.

“Voní to tady nádherně!”, pochvaloval si ten adventista, když vstoupil do Eustorgiova obydlí. “Mám takovou radost, že jste mě pozval,” pokračoval. “Musím vám toho tolik vyprávět, je toho moc, co jsem prožil od těch časů, kdy jsem uvěřil a pozval Ježíše do svého života.”

“To už se těším,” lhal Eustorgio. “Pojďte ke stolu, povíte mi to u jídla.”

Více >

Držet se Bible

“Za nimi letěl třetí anděl s důležitou zprávou: „Kdo uctívá šelmu a její sochu, kdo nese na čele nebo na ruce její znak, ten okusí víno Božího rozhořčení“”

(Zjevení 14,9.10a SNC)

SOBOTNÍ SCHOVÁVANÁ

Jedenáct lidí se sešlo na skrytém břehu řeky. Příběh se stal někde v jižní Evropě v časech, kdy byli adventisté v této zemi pronásledováni. Rozvášněný dav se dozvěděl, že tam mělo dojít ke křtu a napadl čerstvě pokřtěné členy církve. Při tom útoku přišla o život maminka dvou dětí.

Starší z těch dětí byl 10letý Alex a mladší byla jeho 8letá sestřička Marie. Nějací z jejich příbuzných dětem našli pečovatelskou rodinu.

Když byli v novém domově první sobotu a bylo po snídani, schovali se Alex a Marie ve velké kupce sena, aby si přečetli něco z Bible a také si prošli úkolky do sobotní školky. Když se vrátili domů, jejich pěstoun je oba zbil.

Více >

Pryč s falešným uctíváním!

“Za ním letěl druhý anděl se slovy: „Padlo, padlo to veliké město Babylon!“”

(Zjevení 14,8a B21)

NALEZENÍ PRAVDY NA OSTROVECH TONGA

Asipeli žil na polynéském souostroví Tonga, které leží v jižním Pacifickém oceánu. Tam došel k rozhodnutí, že bude následovat původní víru svého otce. Jenže teď začal mít otázky.

O pár týdnů předtím dorazili k ostrovům Tonga dva muži a začali pořádat náboženská setkání. Kupodivu na ně dorazil i Asipeli se svým kamarádem Manuem. Nevycházeli z údivu nad myšlenkami z Bible, o kterých nikdy dřív neslyšeli.

Asipeli a Manu začali na setkání docházet každý večer. Na konci setkávání už oba o Bibli věděli o mnoho víc. Ale jedna otázka teď oběma vířila hlavou: Která z církví je ta pravá?

Jednoho dne Asipeli rozhlásil: “Zítra připluje do přístavu velká zaoceánská loď z Austrálie. Půjdu na to loď a požádám Boha, aby mi ukázal někoho, kdo na tu naší otázku bude znát odpověď. “Která z církví je ta pravá?”

Více >

Uctívejte Boha Stvořitele

“Klanějte se Tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod!”

(Zjevení 14,7, B21)

MIMO NÁŠ SVĚT

Byl Štědrý večer, a tři muži byli opravdu velmi daleko od domova. Bill, Jim a Frank v tu chvíli nebyli na planetě Zemi. Ti tři byli astronauti a nacházeli se v kabině vesmírné lodi Apollo 8, která prolétala kolem Měsíce!

Z místa, na kterém se nacházeli, viděli světelné paprsky, které zářily kolem naší planety. Slunce prozářilo malou modrou planetu v dálce.

A právě na ten okamžik ti tři astronauti čekali. Astronaut Bill Anders se upravil a začal hovořit do mikrofonu: “Právě sledujeme lunární východ Slunce”, řekl, “a pro všechny obyvatele naší planety má posádka Apolla 8 zprávu, kterou bychom vám rádi poslali.”

Více >

…a už nehřešte!

“Bojte se Boha, vzdejte mu čest! Chvíle jeho konečného soudu nastává.”

(Zjevení 14,7, SNC)

POTÍŽISTA SE SETKÁVÁ S JEŽÍŠEM

Tři rozhněvaní muži náhle vtrhli na místo, kde Karlův tatínek, adventistický kazatel, vyprávěl lidem o Ježíši. “Máte 10 minut na to, abyste odsud vypadli!”, zakřičel jeden z těch mužů. Byli ozbrojení. Jeden měli pistoli, druhý nůž a ten třetí dlouhou železnou tyč.

“Vrátíme se za 10 minut, a začne bitka”, zakřičel další z nich a s tou větou se ti tři výtržníci otočili a odešli.

Více >

Dobrá zpráva pro každého

“Spatřil jsem také jiného anděla, letícího středem nebe, který měl věčné evangelium, aby je kázal obyvatelům země – každému národu, kmenu, jazyku i lidu.”

(Zjevení 14,6 B21)

DOBRÁ ZPRÁVA V PARKU

Zarita a Aiko* se nudily. “Pojďme se projít do parku,” navrhla Zarita. Když tam došly, park byl takřka liduprázdný, jen trojice chlapců sbírala kameny a nosila je na vrchol nedaleké klouzačky.

“Co to děláte, kluci?”, zavolala Zarita na chlapce. Ale místo odpovědi každý z kluků vzal jeden kámen a hodil jím směrem k oběma dívkám! Zarita vyslala tichou modlitbu o Boží moudrost.

A z nějakého důvodu, místo aby vzala nohy na ramena, Zarita se zeptala: “Jak se jmenujete?”

Chlapci zrozpačitěli: “Vy se nás nebojíte?”, zeptal se jeden z nich. Více >

Bůh má i pro tebe zvláštní poslání!

“Pak mi bylo řečeno: „Pokračuj ve svém těžkém úkolu a prorokuj proti mnoha národům, kmenům, jazykům a vládcům.“” (Zjevení 10,11, SNC).

NEBEZPEČÍ NA ALJAŠCE (čtení na sobotu 6.11.2021)

Celé město Nome na vzdálené Aljašce bylo v nebezpečí. Psal se rok 1925, a v Nome, které leží nedaleko polárního kruhu, byl jen jediný doktor.

“Myslím, že vaše dítě má nějaký zánět mandlí, angínu“, řekl dr. Curtis Welch několika málo rodičům. Ale když přicházelo s podobnými příznaky více dětí, přemýšlel o tom, zda by se nemohl mýlit. Když došlo k prvnímu úmrtí, došlo mu, co se děje. Městečko zasáhla epidemie smrtelné nemoci, známé jako záškrt.

Více >

Čtení pro děti – modlitební týden 2021

Odvážné děti

Následovat Ježíše, ať se děje, co se děje

Sepsal: RANDY FISHELL

Autorem letošních přednášek pro děti je Randy Fishell.

Randyho znají především mladší generace adventistů v anglicky mluvících zemích, díky jeho kreativní práci v magazínu Guide, ve kterém pracuje jako editor. Má titul magistra teologie (M.Div.) a je autorem populární řady dětských příběhů Tucker Barnes & Friends.

Ilustroval: Xuan Le

(Poznámka – Modlitební týden 2021 probíhá v CASD od soboty 6.11. do 13.11. Texty čtení pro děti budeme zveřejňovat denně ráno v 7 hodin)