AL-co

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě


Příspěvky od AL-co

Dobrá zpráva pro každého

“Spatřil jsem také jiného anděla, letícího středem nebe, který měl věčné evangelium, aby je kázal obyvatelům země – každému národu, kmenu, jazyku i lidu.”

(Zjevení 14,6 B21)

DOBRÁ ZPRÁVA V PARKU

Zarita a Aiko* se nudily. “Pojďme se projít do parku,” navrhla Zarita. Když tam došly, park byl takřka liduprázdný, jen trojice chlapců sbírala kameny a nosila je na vrchol nedaleké klouzačky.

“Co to děláte, kluci?”, zavolala Zarita na chlapce. Ale místo odpovědi každý z kluků vzal jeden kámen a hodil jím směrem k oběma dívkám! Zarita vyslala tichou modlitbu o Boží moudrost.

A z nějakého důvodu, místo aby vzala nohy na ramena, Zarita se zeptala: “Jak se jmenujete?”

Chlapci zrozpačitěli: “Vy se nás nebojíte?”, zeptal se jeden z nich. Více >

Bůh má i pro tebe zvláštní poslání!

“Pak mi bylo řečeno: „Pokračuj ve svém těžkém úkolu a prorokuj proti mnoha národům, kmenům, jazykům a vládcům.“” (Zjevení 10,11, SNC).

NEBEZPEČÍ NA ALJAŠCE (čtení na sobotu 6.11.2021)

Celé město Nome na vzdálené Aljašce bylo v nebezpečí. Psal se rok 1925, a v Nome, které leží nedaleko polárního kruhu, byl jen jediný doktor.

“Myslím, že vaše dítě má nějaký zánět mandlí, angínu“, řekl dr. Curtis Welch několika málo rodičům. Ale když přicházelo s podobnými příznaky více dětí, přemýšlel o tom, zda by se nemohl mýlit. Když došlo k prvnímu úmrtí, došlo mu, co se děje. Městečko zasáhla epidemie smrtelné nemoci, známé jako záškrt.

Více >

Čtení pro děti – modlitební týden 2021

Odvážné děti

Následovat Ježíše, ať se děje, co se děje

Sepsal: RANDY FISHELL

Autorem letošních přednášek pro děti je Randy Fishell.

Randyho znají především mladší generace adventistů v anglicky mluvících zemích, díky jeho kreativní práci v magazínu Guide, ve kterém pracuje jako editor. Má titul magistra teologie (M.Div.) a je autorem populární řady dětských příběhů Tucker Barnes & Friends.

Ilustroval: Xuan Le

(Poznámka – Modlitební týden 2021 probíhá v CASD od soboty 6.11. do 13.11. Texty čtení pro děti budeme zveřejňovat denně ráno v 7 hodin) 

Svíčka vděčnosti

Počínajíc úterkem 2. 11. budou moci lidé v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod na pietním místě u budovy ředitelství kdykoliv zapálit svíčku a vzpomenout na své blízké či přátele, kteří zemřeli na onemocnění Covid-19.

Akce bude zahájena v úterý 2. 11. v 17.00 za účasti farářů a duchovních z Havlíčkova Brodu, starosty města Jana Tecla a ředitelství havlíčkobrodské nemocnice.

Několikadenní akce nabídne možnost prostřednictvím krátkého zastavení, zapálením svíčky či modlitby vyjádřit vzpomínku na Ty, kteří zemřeli. Tímto také mohou vyjádřit vděčnost lékařům a zdravotníkům, kteří o životy jejich blízkých, často na hranici vlastních sil zápasili a museli se těžce vyrovnávat s tím, že pro ně nemohou více učinit. Doba pandemie zasáhla společnost nejen tím, že lidé vážně onemocněli či zemřeli na covid-19, ale výrazně ovlivnila léčbu jiných vážných onemocnění, u kterých by pacienti za jiných okolností měli lepší předpoklady k uzdravení. V zimních a jarních měsících byla také opatřeními vlády ČR omezena účast na rozloučeních a pohřbech, proto mnoho lidí nemělo možnost jít se s blízkými rozloučit. Často šlo o příbuzné, přátele, bývalé spolužáky, sousedy z okolí, bývalé či současné kolegy z práce. Také pro ně a pro jejich vzpomínku bude tento prostor určen.

Za havlíčkobrodskou nemocnici Petra Černo, tisková mluvčí

za duchovní David Šorm, evangelický farář.

 

Plakátek ve formátu pdf najdete zde.

Pozvánka na Díkůvzdání 2021

Po roční přestávce se zatím ještě stále těšíme na možnost sejít se na pravidelném podzimním Díkůvzdání. To letošní máme naplánované na sobotu 13. listopadu, zároveň se zakončením tradičního modlitebního týdne. Jste srdečně zváni.

autorem obrázku Wine je uživatel Thomas B., obrázek je volně ke stažení na stránkách Pixabay.com

Koukej, abys nezapomněl, kdo si na Tebe vždycky udělá čas

zamyšlení o IV. přikázání Desatera na online bohoslužbě sborů z Havlíčkobrodska sobota 6. 3. 2021. Zvukový záznam je k dispozici zde.

Úvodník

Milí přátelé, sestry, bratři, čtenáři, posluchači,

setkáváme se dnes počtvrté nad přemýšlením o Desateru Božích přikázání. Než si přečteme základní text, tedy Exodus 20,8-11, v krátkosti se vrátíme ke třem předchozím přikázáním.

Stručný souhrn

Před samotným Desaterem jsme si přečetli jeho úvodník, říkali jsme mu předmluva, začínající slůvkem JÁ, a pokračující jakýmsi Božím podpisem – HOSPODIN, TVŮJ BŮH. Ten se objevuje v nějaké podobě nejen v textu druhého až pátého přikázání, ale na mnoha místech Starého zákona. Proto není od věci si na něj vzpomenout, kdykoliv v Bibli na ten ‘Boží podpis’ narazíme.

Jak víte, Desatero má v Bibli ještě svůj druhý otisk, text, který je zopakován téměř ve stejném znění v Deuteronomiu, tedy Páté knize Mojžíšově v páté kapitole. Není bez zajímavosti, že kdybyste tam četli text dnes probíraného čtvrtého přikázání, zmiňovaný Boží podpis tam najdete čtyřikrát, to je největší výskyt ze všech desíti přikázání. Sami se teď ve svých Biblích po tom podpisu v textu Desatera můžete očima rychle podívat.

Přikázáním jsem přiřadil vlastní názvy, včetně zvýrazněného základního slovesa, které částečně vystihuje hlavní myšlenku a směr našeho výkladu textu.

I.          NEPOTŘEBUJEŠ čerpat mízu z jiného kmene – tzn. Bůh je ten nejlepší zdroj, nemusím se ohlížet po           ničem a nikom jiném, protože nikdo lepší neexistuje.

II.         Jiný Bůh NENÍ (pro tebe) – když neexistuje, samozřejmě, že pro mě není určený, nemusím se tím          vůbec zabývat.

III.        NEVYDRŽÍŠ být nemastný – neslaný –> Ať nenosíš jméno Hospodina nadarmo! – nevydržíš v obou     dvou oblastech, budeš se snažit být zodpovědným nositelem Božího jména.

Více >

CESTA K POKLONĚ

online novoroční bohoslužba sborů  na Havlíčkobrodsku – sobota 9. 1. 2021

Úvodní text z evangelia

Potom se Ježíš modlil: „Otče, Pane nebe i země, děkuji ti, že pravdu skrýváš před těmi, kteří se považují za moudré a učené, a odkrýváš ji nepatrným a prostým. Je to, Otče, jak sis přál.“ Matouš 11,25.26 (SNC)

Povídání s dětmi o Třech králích

V polovině tohoto týdne se v našich kalendářích objevil den nadepsaný Tři králové. Víte o tom? Připomněli jste si ten příběh nějak třeba ve škole nebo v rodině? A znáte ten příběh aspoň trochu, abyste ho dokázali někomu převyprávět?

Je to příběh o cestovatelích z daleké země. My o nich vlastně nic moc nevíme. Jestli byli třeba spolužáky, spolupracovníky nebo přáteli, nebo je dohromady svedla nějaká náhoda? Potkali se až cestou, nebo to celé plánovali předem a společně? Byli všichni bohatí, nebo jen měli šikovného sponzora?

Co z Bible víme, že se vydali na cestu a společně dorazili do Betléma, aby se poklonili narozenému Králi všech králů, Spasiteli světa.

Můžu se vás zeptat na pár otázek?

  • Umíte si představit jak daleko to je, když se řekne 150, 500, 1000 nebo 1700 kilometrů? To poslední číslo je vzdálenost z Persie do Betléma
  • Jak dlouho byste to tak asi jeli vlakem, autem, na kole, pěšky? A kdybyste s sebou měli zvířata? Odhadem by jedna cesta trvala tak 2-3 měsíce.
  • Co všechno si museli připravit na cestu? (jídlo, vodu, krmení pro zvířata, deky, nádobí… a dárky)
  • Co můžete dát malému miminku jako dárek?
  • A když je to král?
  • A co můžeme dát, když nic nemáme, a nemůžeme ani nic koupit, ani nic vyrobit? (úsměv, pohlazení…)
  • Jak dopadl příběh se třemi mudrci?
  • Kdybyste dneska někde ty tři mudrce potkali, chtěli byste se jich na něco zeptat, co by vás třeba zajímalo?

Úvodní otázky pro dospěláky

Chci moc poděkovat dětem za spolupráci a za to, že nás uvedly do příběhu o třech darech, dovezených nebo donesených z daleké země až k nohám miminka Ježíše, o projevené úctě formou poklony nově narozenému Králi. Když jsem se dětí ptal, zda si příběh doma připomínaly, samozřejmě jsem myslel na vás, jejich rodiče. I na vás bych měl přichystané otázky.

Více >

Neklidná noc

online setkání havlíčkobrodských sborů 26. 12. 2020 - zvukový záznam zde

Čtení na úvod

1 Ten, kdo se u Nejvyššího ukrývá, přečká noc ve stínu Všemohoucího.

2 Řekne o něm: „ Ty jsi moje útočiště, můj pevný hrad, můj Bůh, v tobě je má jistota.“

3 On tě vysvobodí z nastražené pasti, ochrání před smrtelnou ranou.

4 Svými křídly přikryje tě, pod jeho starostlivostí jsi v bezpečí; jeho věrnost je tvůj štít a tvoje ochrana.

5 Nemusíš se bát úzkostí noci, ani náhlého útoku ve dne,

6 pohrom, které udeří za tmy, nákazy, která se šíří o poledni.

7 I kdyby jich tisíc padlo po tvém boku a deset tisíc po tvé pravici, tebe to nepostihne.

8 Na vlastní oči to spatříš a uvidíš, jaké odplaty se dostane zlým.

Zvolil sis Boha za své útočiště, u Nejvyššího máš svou ochranu,

10 nestane se ti nic zlého tvůj domov nestihne neštěstí.

11 Svým andělům přikázal, aby tě střežili na všech tvých cestách.

12 Na rukou tě ponesou, aby ses nerozbil o kámen.

Žalm 91,1-12 (podle Slova na cestu)
Více >

ŠPÍNA VÁNOC

online adventní bohoslužba sborů na Havlíčkobrodsku – sobota 19. 12. 2020

Čtení před kázáním

18  Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi, ale předtím, než se vzali, se ukázalo, že je těhotná z Ducha svatého.

19  Její muž Josef byl spravedlivý, a protože ji nechtěl veřejně zostudit, rozhodl se, že se s ní rozejde v tichosti.

20  Když však o tom přemýšlel, hle, ve snu se mu ukázal Hospodinův anděl a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se vzít si Marii za manželku, neboť to, co v ní bylo počato, je z Ducha svatého.

21  Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů.“

22  To vše se stalo, aby se naplnilo, co Hospodin řekl ústy proroka:

23  „Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,“ což se překládá: Bůh je s námi.

Matouš 1,18-23 (v překladu Bible 21)

ÚVOD

Že je letos neobvyklý prosinec, na tom se všichni shodneme. Za sebe ani nemůžu potvrdit, jestli obchody praskají ve švech, protože tam téměř nechodím. A když tam zajdu, nějak se mi letos zdálo, že v obchodech tolik moc nehrají kolem dokola koledy. I když, třeba jsem si toho jen nevšimnul. Ale dozajista vím, že řidiči rozvážející zboží z eshopů, nebo rozvážející potraviny od online dodavatelů, nehrají koledy pořád dokola.

Více >

VŠECHNO, CO MÁŠ

online setkání sborů Havlíčkobrodska – sobota 12. 12. 2020

Hra místo úvodu

Začátek dnešního zamyšlení bude neobvyklý. Totiž první, co dnes uděláme, bude hra. Zahrajeme si na potápěče, samozřejmě pouze v případě, že vám to zdraví dovoluje. Zhluboka se nadechněte a zadržte na co nejdelší dobu dech. Jak dlouho vydržíte? Hru je možné vylepšit tím, že si k ní sednete a budete se zadrženým dechem zapisovat číslice. V lehčí variantě píšete čísla od jedničky výše, v těžší variantě zapisujete čísla pozpátku od tisíce dolů. Pro bezpečnost je vždy nutné, aby vašemu pokusu o rekord byla přítomná další osoba.

Zatímco máte zadržený dech, mohu vám prozradit, že touto disciplínou se zabývá sport zvaný free diving, tedy volné potápění. Češi v tomto sportu patří mezi špičku, protože například jedna Češka, povoláním podniková právnička, držela od roku 2015 po dva roky světový rekord. V jejím případě vydržela pod vodou 8 minut a 33 vteřin. V mužské kategorii ten rekord měří 11 minut a 54 vteřin. Kdyby někdo z vás ještě pořád měl ech zadržený, mohu vám prozradit, že kategorií ve free divingu je víc, například ponor do největší hloubky na jeden nádech. I tam jsme měli jeden čas českého rekordmana. No a pak je tam ještě kategorie, kdy zadržujete dech pod vodou, ale před ponořením jste nějaký čas vdechovali čistý kyslík. V této kategorii je rekordmanem Chorvat, který se před 2 lety vynořil po 245 minutách a 11 vteřinách. Ženská rekordmanka je z Brazílie a vydržela pod vodou 18 minut a 32 vteřin. Mimochodem – oběma držitelům těchto rekordů je dnes přes 50 let. Tak. Už jste se nadechli?

Prozradím vám teď, že dnes budu mluvit o perlách. Tušíte tedy, proč jsme zkoušeli zadržovat dech? Jistě, je to proto, že perly obvykle rostou pod vodou a jejich lovem se zabývá, spíše zabývalo povolání, kterému se říkalo – lovkyně nebo lovec perel. Jestli luštíte křížovky, japonská lovkyně perel je na 3 – vyplňujete AMA a má souvislost s farmami na pěstování perel, které v Japonsku zavedl pan Mikimoto, viz níže.

Více >