Zde si můžete stáhnout aktuální přehled veršů pro úkoly sobotní školy pro dospělé.

Pokud se o sobotní škole chcete dozvědět víc, podívejte se na web v češtině, nebo angličtině, kde najdete mj. například odkazy na stažení úkolů, videa k jednotlivým lekcím, ale i otázky pro učitele a nebo další doplňkové materiály.

II. čtvrtletí 2023–Poselství tří andělů

 1. Ježíš vítězí – satan prohrává – (26.03.-01.04.)   (pdf)
 2. Rozhodující chvíle – (02.04.-08.04.)   (pdf)
 3. Věčné evangelium – (09.04.-15.04.)   (pdf)  
 4. Bojte se Boha a vzdejte mu čest – (16.04.-22.04.)   (pdf)
 5. Dobrá zpráva o soudu – (23.04.-29.04.)   (pdf)
 6. Hodina jeho soudu – (30.04.-06.05.)   (pdf)
 7. Uctívání Stvořitele – (07.05.-13.05.)   (pdf)
 8. Sobota a čas konce – (14.05.-20.05.)   (pdf)
 9. Město zvané Zmatek – (21.05.-27.05.)   (pdf)
 10. Satanovy poslední podvody – (28.05.-03.06.)   (pdf)
 11. Boží pečeť a znamení šelmy (I.) – (04.06.-10.06.)   (pdf)
 12. Boží pečeť a znamení šelmy (II.) – (11.06.-17.06.)   (pdf)
 13. Ozářeni Boží slávou – (18.06.-24.06.)   (pdf)
 14. Komplet – PSB_2_2023 web_s verši   (*tablet.mobil.pdf)

  (pdf) – brožura s biblickými verši pro tisk

 

Kromě aktuálních materiálů k lekcím sobotní školy zde pro zajímavost uvádíme témata budoucích lekcí, která jsou naplánována dlouhodobě dopředu. Samozřejmě, že se výsledný název úkolu nakonec může trochu lišit, nebo být přesunut do jiného čtvrtletí. V angličtině zde.

Rok Téma 1. čtvrtletí Téma 2. čtvrtletí Téma 3. čtvrtletí Téma 4. čtvrtletí
2017 Duch svatý a spiritualita Buď pastýřem mých ovcí (1. a 2. Petrův list) Evangelium v Listu Galatským List Římanům
2018 Správcovství  Příprava na čas konce Kniha Skutky apoštolů Jednota v Kristu
2019 Zjevení Život rodiny Jednomu z mých nepatrných bratří Evangelium podle Ezdráše a Nehemjáše
2020 Daniel Jak lépe porozumět Bibli Duchovní dar služby a misijního působení V Boží škole
2021 Izajáš Zaslíbení: Boží věčná smlouva Pokoj vám Deuteronomium
2022 S pohledem upřeným na Ježíše: Poselství listu Židům Genesis V žáru zkoušek

Věčný život

Umírání, smrt a naděje na vzkříšení

2023 Nad málem jsi byl věrný… Poselství Tří andělů Efezským Biblické postavy a jejich misie v jejich kultuře
2024 Žalmy Velký spor věků Marek Jan
2025 Láska a spravedlnost v Bibli

Jak studovat proroctví a inspiraci

Exodus Jak pěstovat vztah s Bohem
2026 Koloským a Filipským Náboženství jako věc veřejná Jozue Dar proroctví
2027 1. a 2. Korintským  Správcovství  Povolání  Ezechiel
2028        

I. čtvrtletí 2023– Nad málem jsi byl věrný…

 1. Jsme Božími dětmi – (01.01.-07.01.)  (pdf)
 2. Boží smlouvy – (08.01.-14.01.)  (pdf)
 3. Desátky – (15.01.-21.01.)  (pdf)  
 4. Dary a dávání – (22.01.-28.01.)  (pdf)
 5. Jak zvládnout dluhy – (29.01.-04.02.) (pdf)
 6. „Ukládejte si poklady v nebi“ – (05.02.-11.02.)  (pdf)
 7. „Jednomu z těchto mých nepatrných…“ – (12.02.-18.02.)  (pdf)
 8. Plánování úspěchu – (19.02.-25.02.)  (pdf)
 9. Nebezpečí chamtivosti – (26.02.-04.03.) (pdf)
 10. Ochota dávat – (05.03.-11.03.) (pdf)
 11. Hospodaření v těžkých časech – (12.03.-18.03.) (pdf)
 12. Odměna za věrnost – (19.03.-25.03.)   (pdf)

Komplet – PSB_1_2023 web_s verši  (*tablet.mobil.pdf)

(pdf)brožura s biblickými verši pro tisk

IV. čtvrtletí 2022 – VĚČNÝ ŽIVOT; Umírání, smrt a naděje na vzkříšení

 1. Vzpoura v dokonalém vesmíru – (29.09.-01.10.)   (pdf)            
 2. Smrt v hříšném světě – (02.10.-08.10.)   (pdf)   
 3. Lidská přirozenost ve Starém zákoně – (09.10.-15.10.)   (pdf)       
 4. Naděje ve Starém zákoně – (16.10.-22.10.)   (pdf)   
 5. Od Mojžíše k Lazarovi – (23.10.-29.10.)   (pdf)     
 6. Zemřel za nás- (30.10.-05.11.)   (pdf)      
 7. Kristovo vítězství nad smrtí – (06.11.-12.11.)   (pdf)       
 8. Naděje v Novém zákoně – (13.11.-19.11.)   (pdf)      
 9. Protiřečí si Bible? – (20.11.-26.11.)   (pdf)      
 10. „Věčný“ oheň – (27.11.-03.12.)   (pdf)       
 11. Svody na konci času – (04.12.-10.12.)   (pdf)     
 12. Na pevném biblickém základu – (11.12.-17.12.)   (pdf)  
 13. „Byly otevřeny knihy“ – (18.12.-24.12.)   (pdf)     
 14. „Hle, všechno tvořím nové“ – (25.12-31.12.)   (pdf)       

Komplet – PSB_4_2022 web_s verši   (*tablet.mobil.pdf)

(pdf)brožura s biblickými verši pro tisk

III. čtvrtletí 2022 – V ŽÁRU ZKOUŠEK

 1. Lidské trápení a dobrý Pastýř – (26.06.-02.07.)    (pdf)           
 2. Přicházející zkoušky – (03.07.-09.07.)   (pdf)     
 3. Ptačí klec – (10.07.-16.07.)   (pdf)      
 4. Tvář Zlatníka – (17.07.-23.07.)   (pdf)    
 5. V ohni zkoušky – (24.07.-30.07.)   (pdf)      
 6. Boj ze všech sil – (31.07.-06.08.)    (pdf)       
 7. Nezničitelná naděje – (07.08.-13.08.)    (pdf)        
 8. Vidět Neviditelného – (14.08.-20.08.)   (pdf)       
 9. Život naplněný chválou – (21.08.-27.08.)   (pdf)       
 10. Pokora a tichost ve zkouškách – (28.08.-03.09.)   (pdf)        
 11. Trpělivé čekání – (04.09.-10.09.)   (pdf)      
 12. Poučení od pšeničného zrna – (11.09.-17.09.)   (pdf)      
 13. Kristova zkouška ohněm – (18.09.-24.09.)   (pdf)       

Komplet – PSB 3 2022 web_s verši   (*tablet.mobil.pdf)

(pdf)brožura s biblickými verši pro tisk

II. čtvrtletí 2022 – GENESIS

 1. Stvoření – (23.03.-02.04.)   (pdf)        
 2. Pád do hříchu – (03.04.-09.04.)   (pdf)    
 3. Kain a jeho odkaz – (10.04.-16.04.)   (pdf)     
 4. Potopa – (17.04.-23.04.)   (pdf)    
 5. Národy a Bábel – (24.01.-30.04.)   (pdf)     
 6. Abrahamovy kořeny – (01.05.-07.05.)   (pdf)    
 7. Smlouva s Abrahamem – (08.05.-14.05.)   (pdf)     
 8. Zaslíbení – (15.05.-21.05.)   (pdf)      
 9. Uchvatitel Jákob – (22.05.-28.05.)   (pdf)      
 10. Jákob – Izrael – (29.05.-04.06.)   (pdf)       
 11. Josef – mistr snů – (05.06.-11.06.)   (pdf)     
 12. Josef – princ egyptský – (12.06.-18.06.)   (pdf)     
 13. Izrael v Egyptě – (19.06.-25.06.)   (pdf)      

Komplet – PSB 2 2022 web_s verši  (*tablet.mobil.pdf)

(pdf) – brožura s biblickými verši pro tisk

 

I. čtvrtletí 2022 – S pohledem upřeným na Ježíše: Poselství listu Židům

 1. Dopis Židům i nám – (26.12.-01.01.)   (pdf)       
 2. Ježíš – hlavní postava listu Židům – (02.01.-08.01.)   (pdf)     
 3. Ježíš – zaslíbený Syn – (09.01.-15.01.)   (pdf)     
 4. Ježíš – náš věrný bratr – (16.01.-22.01.)   (pdf)    
 5. Ježíš – dárce odpočinku – (23.01.-29.01.)   (pdf)     
 6. Ježíš – věčný kněz – (30.01.-05.02.)   (pdf)    
 7. Naděje jako „kotva duše“ – (06.02.-12.02.)   (pdf)     
 8. Ježíš – prostředník nové smlouvy – (13.02.-19.02.)   (pdf)     
 9. Ježíš – dokonalá oběť – (20.02.-26.02.)   (pdf)     
 10. Cesta za oponu – (27.02.-05.03.)   (pdf)     
 11. Ježíš – původce a dokonavatel naší víry – (06.03.-12.03.)   (pdf)     
 12. Přijetí neotřesitelného království – (13.03.-19.03.)   (pdf)    
 13. Bratrská láska ať trvá – (20.03.-26.03.)   (pdf)     

Komplet – PSB 1 2022 web_s verši   (*tablet.mobil.pdf)

(pdf) – brožura s biblickými verši pro tisk

IV. čtvrtletí 2021 – Pravda pro dnešek v Deuteronomiu

 1. Úvod do knihy Deuteronomium – (26.09.-02.10.)   (pdf)      
 2. Mojžíšovo podání dějin – (03.10.-09.10.)   (pdf)    
 3. Věčná smlouva – (10.10.-16.10.)   (pdf)    
 4. Milovat budeš Hospodina, svého Boha! – (17.10.-23.10.)   (pdf)  
 5. Host ve tvých branách – (24.10.-30.10.)   (pdf)    
 6. Velký národ díky Hospodinu – (31.10.-06.11.)   (pdf)  
 7. Zákon a milost – (07.11.-13.11.)   (pdf)    
 8. Zvol si život – (14.11.-20.11.)   (pdf)    
 9. Navrať se k Bohu – (21.11.-27.11.)   (pdf)    
 10. Pamatuj a nezapomínej – (28.11.-04.12.)   (pdf)    
 11. Ozvěny knihy Deuteronomium ve Starém zákoně – (05.12.-11.12.)   (pdf)    
 12. Ozvěny knihy Deuteronomium v Novém zákoně – (12.12.-18.12.)   (pdf)  
 13. Mojžíšův život, smrt a vzkříšení – (19.12.-25.12.)   (pdf)    

Komplet – PSB 4 2021 web s verši  (*tablet.mobil.pdf)

(pdf) – brožura s biblickými verši pro tisk

 

III. čtvrtletí 2021 – Pokoj vám

 1. Život v jednom kole – (27.06.-03.07.)   (pdf)     
 2. Putování pouští – neklid a nespokojenost – (04.07.-10.07.)   (pdf)  
 3. Kořeny nespokojenosti – (11.07.-17.07.)   (pdf)  
 4. Král David – cena pokoje – (18.07.-24.07.)   (pdf)  
 5. Pojďte ke mně – (25.07.-31.07.)   (pdf)  
 6. Josef – pokoj v rodinných vztazích – (01.08.-07.08.)   (pdf)  
 7. Josef – odpuštění a nový pokoj – (08.08.-14.08.)   (pdf)  
 8. Nemoc a vytoužená úleva – (15.08.-21.08.)   (pdf)  
 9. Sobota – rytmus odpočinku – (22.08.-28.08.)   (pdf)  
 10. Sobotní odpočinek – (29.08.-04.09.)   (pdf)  
 11. List Židům – zaslíbený odpočinek – (05.09.-11.09.)   (pdf)  
 12. Jonáš – nespokojený prorok – (12.09.-18.09.)   (pdf)
 13. Dokonalý odpočinek – (19.09.-25.09.)   (pdf)  

Komplet – PSB 3 2021 web_s verši   (*tablet.mobil.pdf)

(pdf) – brožura s biblickými verši pro tisk

 

II. čtvrtletí 2021 – Zaslíbení: Boží věčná smlouva

 1. Když se věci pokazí – (28.03.-03.04.)   (pdf)  
 2. Boží smlouvy s lidmi (přehled) – (04.04.-10.04.)   (pdf)  
 3. Noe – smlouva pro všechna budoucí pokolení – (11.04.-17.04.)   (pdf)  
 4. Abram – věčná smlouva – (18.04.-24.04.)   (pdf)  
 5. Abraham – čtyři velká zaslíbení – (25.04.-01.05.)   (pdf)  
 6. Abrahamovo potomstvo – (02.05.-08.05.)   (pdf)  
 7. Smlouva na Sínaji – (09.05.-15.05.)   (pdf)  
 8. Smlouva na Sínaji a Boží zákon – (16.05.-22.05.)   (pdf)  
 9. Znamení smlouvy – (23.05.-29.05.)   (pdf)  
 10. Nová smlouva – (30.05.-05.06.)   (pdf)  
 11. Nová smlouva a Boží svatyně – (06.06.-12.06.)   (pdf)  
 12. Boží láska a lidská víra – (13.06.-19.06.)   (pdf)
 13. Požehnání nové smlouvy – (20.06.-26.06.)   (pdf)  

Komplet – PSB 2 2021 web_s verši   (*tab.pdf)

(pdf) – brožura s biblickými verši pro tisk

 

I. čtvrtletí 2021 – Izajáš

 1. Krize identity (Iz 1–5) – (27.12.-02.01.)   (pdf)   
 2. Krize důvěry k vůdcům (Iz 6) – (03.01.-09.01.)   (pdf)  
 3. Když se ti hroutí svět (Iz 7) – (10.01.-16.01.)   (pdf)  
 4. Tvrdá škola omylů (Iz 7–8) – (17.01.-23.01.)   (pdf)  
 5. Vládce pokoje (Iz 9–12) – (24.01.-30.01.)   (pdf)  
 6. Když si někdo hraje na Boha (Iz 13–27) – (31.01.-06.02.)   (pdf)  
 7. Záchrana před Asyřany (Iz 36–39) – (07.02.-13.02.)   (pdf)  
 8. Potěšte můj lid (Iz 40) – (14.02.-20.02.)   (pdf)  
 9. Hospodinův služebník (Iz 41–49) – (21.02.-27.02.)   (pdf)  
 10. Oběť pro naši záchranu (Iz 50–53) – (28.02.-06.03.)   (pdf)  
 11. Kreativní láska (Iz 55–58) – (07.03.-13.03.)   (pdf)  
 12. Touha všech národů (Iz 59–61) – (14.03.-20.03.)   (pdf)
 13. Nová země (Iz 65–66) – (21.03.-27.03.)   (pdf)  

Komplet – PSB 1 2021 web_s verši (*tab.pdf)

(pdf) – brožura s biblickými verši pro tisk

 

IV. čtvrtletí 2020 – V Boží škole

 1. Boží škola v zahradě Eden – (27.09.-03.10.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 2. Rodina – první škola člověka – (04.10.-10.10.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 3. Zákon – Boží nástroj výchovy – (11.10.-17.10.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 4. Biblický pohled na svět – (18.10.-24.10.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 5. Ježíš jako největší Učitel – (25.10.-31.10.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 6. Škola milosti a nové naděje – (01.11.-07.11.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 7. Škola správného uctívání Hospodina – (08.11.-14.11.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 8. Růst k Božímu obrazu – (15.11.-21.11.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 9. Církev – Boží škola růstu a poznání – (22.11.-28.11.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 10. Křesťan, věda a umění – (29.11.-05.12.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 11. Práce jako nástroj růstu – (06.12.-12.12.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 12. Sobota – praktická škola Boží lásky – (13.12.-19.12.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 13. Nebe, výchova a věčné poznávání – (20.12.-26.12.)   (pdf)   (*tab.pdf)  

Komplet – PSB 4 2020 web_s verši (*tab.pdf)

(pdf) – brožura s biblickými verši pro tisk

(*tab.pdf) – lekce standard s verši pro tablet


III. čtvrtletí 2020 – Sdílení víry – radost a poslání

 1. Proč sdílet svou víru a naději? – (28.06.-04.07)  (pdf)   (*tab.pdf)
 2. Moc osobního svědectví – (05.07.-11.07.)  (pdf)   (*tab.pdf)
 3. Dívat se na lidi jako Ježíš – (12.07.-18.07.)  (pdf)   (*tab.pdf)
 4. Síla modlitby za druhé – (19.07.-25.07.)  (pdf)   (*tab.pdf)
 5. Svědectví v moci Ducha svatého – (26.07.-01.08.) (pdf)   (*tab.pdf)
 6. Neomezené možnosti – (02.08.-08.08.)  (pdf)   (*tab.pdf)
 7. Zvěstování Božího slova – (09.08.-15.08.)  (pdf)   (*tab.pdf)
 8. Sloužit jako Kristus – (16.08.-22.08.)  (pdf)   (*tab.pdf)
 9. Laskavá služba lidem – (23.08.-29.08.) (pdf)   (*tab.pdf)
 10. Společně ve službě – (30.08.-05.09.) (pdf)   (*tab.pdf)
 11. Ježíšův příběh mění životy – (06.09.-12.09.)  (pdf)   (*tab.pdf)
 12. Dobrá zpráva pro všechny – (13.09.-19.09.)  (pdf)   (*tab.pdf)
 13. Krok víry – (20.09.-26.09.)   (pdf)   (*tab.pdf)  

Komplet – PSB 3 2020 web_s verši (*tab.pdf)

(pdf) – brožura s biblickými verši pro tisk

(*tab.pdf) – lekce standard s verši pro tablet

 

II. čtvrtletí 2020 – Jak lépe porozumět Bibli

 1. Jedinečnost Bible – (29.03.-04.04.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 2. Původ a podstata Bible – (05.04.-11.04.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 3. Pohled Ježíše a apoštolů na Bibli – (12.04.-18.04.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 4. Bible jako základ naší teologie – (19.04.-25.04.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 5. Pouze Písmo – (26.04.-02.05.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 6. Proč potřebujeme vykládat Písmo? – (03.05.-09.05.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 7. Jazyk, text a kontext – (10.05.-16.05.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 8. Stvoření – (17.05.-23.05.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 9. Genesis a některé sporné pojmy – (24.05.-30.05.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 10. Bible jako kniha dějin – (31.05.-06.06.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 11. Bible a proroctví – (07.06.-13.06.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 12. Jak přistupovat k obtížným textům? – (14.06.-20.06.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 13. Život podle Božího slova – (21.06.-27.06.)   (pdf)   (*tab.pdf)  

Komplet – PSB 2 2020 web_s verši  (*tab.pdf)

(pdf) – brožura s biblickými verši pro tisk

(*tab.pdf) – lekce standard s verši pro tablet

 

I. čtvrtletí 2020 – Daniel, prorok konce

 1. Od čtení k pochopení – (29.12.-04.01.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 2. Z Jeruzaléma do Babylónu – (05.01.-11.01.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 3. Od tajemství ke zjevení – (12.01.-18.01.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 4. Z ohnivé pece do paláce – (19.01.-25.01.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 5. Od pýchy k pokoře – (26.01.-01.02.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 6. Od domýšlivosti ke zkáze – (02.02.-08.02.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 7. Ze lvích spárů do společnosti andělů – (09.02.-15.02.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 8. Z rozbouřeného moře do nebeských oblaků – (16.02.-22.02.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 9. Od poskvrny k očištění – (23.02.-29.02.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 10. Od pokání k útěše – (01.03.-07.03.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 11. Od zápasu k vítězství – (08.03.-14.03.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 12. Od severu a jihu do nádherné země – (15.03.-21.03.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 13. Z prachu ke hvězdám – (22.03.-28.03.)   (pdf)   (*tab.pdf)  

Komplet – PSB 1 2020 web_s verši   (*tab.pdf)

(pdf) – brožura s biblickými verši pro tisk

(*tab.pdf) – lekce standard s verši pro tablet

 

IV. čtvrtletí 2019 – Evangelium podle Ezdráše a Nehemjáše

 1. Ezdráš: jeho doba a poslání – (29.09.-05.10.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 2. Nehemjáš: jeho doba a poslání – (06.10.-12.10.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 3. Boží povolání: smysl a načasování – (13.10.-19.10.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 4. Tváří v tvář odporu – (20.10.-26.10.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 5. Nespravedlnost pod pláštěm zbožnosti – (27.10.-02.10.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 6. Boží slovo, slzy a radost – (03.11.-09.11.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 7. Náš odpouštějící Bůh – (10.11.-16.11.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 8. Bůh smlouvy – (17.11.-23.11.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 9. Seznamy a rodokmeny: Povzbuzení v nelehkých dobách – (24.11.-30.11.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 10. Uctívání Hospodina – (01.12.-07.12.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 11. Odpadnutí a nové oživení – (08.12.-14.12.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 12. Špatné rozhodnutí – a co dál? – (15.12.-21.12.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 13. Vůdci Izraele – (22.12.-28.12.)   (pdf)   (*tab.pdf)   

Komplet – PSB 4Q 2019 s verši   (*tab.pdf)

(pdf) – brožura s biblickými verši pro tisk

(*tab.pdf) – lekce standard s verši pro tablet

 

III. čtvrtletí 2019 – Jednomu z mých nepatrných bratří; služba lidem v nouzi

 1. Bůh a stvoření – (30.06.-06.07.)  (pdf)   (*tab.pdf)
 2. Plán pro lepší svět – (07.07.-13.07.)  (pdf)   (*tab.pdf)
 3. Sobota – den svobody – (14.04.-20.07.)  (pdf)   (*tab.pdf)
 4. Milost a spravedlnost v Žalmech a Příslovích – (21.07.-27.07.)  (pdf)   (*tab.pdf)
 5. Volání proroků – (28.04.-03.08.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 6. Uctívání Stvořitele – (04.08.-10.08.)  (pdf)   (*tab.pdf)
 7. Ježíš a lidé v nouzi – (11.08.-17.08.)  (pdf)   (*tab.pdf)
 8. Jednomu z mých nepatrných bratří – (18.08.-24.08.)  (pdf)   (*tab.pdf)
 9. Služba v novozákonní církvi – (25.08.-31.08.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 10. Život podle evangelia – (01.09.-07.09.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 11. Adventní naděje v praktickém životě – (08.09.-14.09.) (pdf)   (*tab.pdf)
 12. Milovat milosrdenství – (15.09.-21.09.)  (pdf)   (*tab.pdf)
 13. Společenství služebníků – (22.09.-28.09.)   (pdf)   (*tab.pdf)  

Komplet – PSB 3Q 2019 s verši(*tab.pdf)

(pdf) – brožura s biblickými verši pro tisk

(*tab.pdf) – lekce standard s verši pro tablet

 

II. čtvrtletí 2019 – Život rodiny

 1. Rytmus života – (31.03.-06.04.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 2. Rozhodni se správně – (07.04.-13.04.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 3. Příprava na změnu – (14.04.-20.04.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 4. Osamělost – (21.04.-27.04.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 5. Slova moudrosti pro rodiny – (28.04.-04.05.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 6. Královská milostná píseň – (05.05.-11.05.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 7. Klíče k rodinné jednotě – (12.05.-18.05.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 8. Období rodičovství – (19.05.-25.05.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 9. Čas ztrát – (26.05.-01.06.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 10. Období obtíží – (02.06.-08.06.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 11. Víra v rodině – (09.06.-15.06.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 12. Co viděli v tvém domě? – (16.06.-22.06.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 13. Rodina a čas konce – (23.06.-28.06.)   (pdf)   (*tab.pdf)   

Komplet – PSB 2Q 2019 s verši   (*tab.pdf)

(pdf) – brožura s biblickými verši pro tisk

(*tab.pdf) – lekce standard s verši pro tablet

 

I. čtvrtletí 2019 – Kniha Zjevení

 1. Evangelium z ostrova Patmos – (30.12.-05.01.)   pdf   (*tab.pdf)
 2. Uprostřed svícnů – (06.01.-12.01.)   pdf   (*tab.pdf)
 3. Ježíšovo poselství sedmi sborům – (13.01.-19.01.)   pdf   (*tab.pdf)
 4. Hoden je Beránek – (20.01.-26.01.)   pdf   (*tab.pdf)
 5. Sedm pečetí – (27.01.-02.02.)   pdf   (*tab.pdf)
 6. Zapečetění Božího lidu – (03.02.-09.02.)   pdf   (*tab.pdf)
 7. Sedm polnic – (10.02.-16.02.)   pdf   (*tab.pdf)
 8. Poražený nepřítel – (17.02.-23.02.)   pdf   (*tab.pdf)
 9. Satan a jeho spojenci – (24.02.-02.03.)   pdf   (*tab.pdf)
 10. Věčné evangelium – (03.03.-09.03.)   pdf   (*tab.pdf)
 11. Sedm posledních ran – (10.03.-16.03.)   pdf   (*tab.pdf)
 12. Soud nad Babylonem – (17.03.-23.03.)   pdf   (*tab.pdf)
 13. „Všechno tvořím nové“ – (24.03.-30.03.)   pdf   (*tab.pdf)

Komplet – PSB 1 2019 web_s verši   (*tab.pdf)

pdf – brožura s biblickými verši pro tisk

(*tab.pdf) – lekce standard s verši pro tablet

 

IV. čtvrtletí 2018 – Jednota v Kristu

 1. Stvoření a pád  – (30.9.-6.10.)   pdf   (*tab.pdf)
 2. Příčiny nejednoty – (7.10.-13.10.)   pdf   (*tab.pdf)
 3. „Aby všichni byli jedno“ – (14.10.-20.10.)   pdf   (*tab.pdf)
 4. Klíč k jednotě – (21.10.-27.10.)   pdf   (*tab.pdf)
 5. Prožívání jednoty v rané církvi – (28.10.-3.11.)   pdf   (*tab.pdf)
 6. Obrazy jednoty – (4.11.-10.11.)   pdf   (*tab.pdf)
 7. Když přijdou konflikty – (11.11.-17.11.)   pdf   (*tab.pdf)
 8. Jednota ve víře – (18.11.-24.11.)   pdf   (*tab.pdf)
 9. Nejpřesvědčivější důkaz – (25.11.-1.12.)   pdf   (*tab.pdf)
 10. Jednota a náprava vztahů – (2.12.-8.12.)   pdf   (*tab.pdf)
 11. Jednota v uctívání – (9.12.-15.12.)   pdf   (*tab.pdf)
 12. Církevní organizace a jednota – (16.12.-22.12.)   pdf   (*tab.pdf)
 13. Konečná obnova jednoty – (23.12.-29.12.)   pdf   (*tab.pdf)

Komplet BU 4.Q 2018   (*tab.pdf)

(*tab.pdf) – lekce standard s verši pro tablet

III. čtvrtletí 2018 – Skutky apoštolů

 1. Budete mými svědky (Sk 1) – (1.7.-7.7.)   pdf   (*tab.pdf)
 2. Letnice (Sk 2) – (8.7.-14.7.)   pdf   (*tab.pdf)
 3. Život v rané církvi (Sk 2–5) – (15.7.-21.7.)   pdf   (*tab.pdf)
 4. Bůh vede svou církev (Sk 6–8) – (22.7.-28.7.)   pdf   (*tab.pdf)
 5. Pavlovo obrácení (Sk 9) – (29.7.-4.8.)   pdf   (*tab.pdf)
 6. Petrova služba (Sk 9–12) – (5.8.-11.8.)   pdf   (*tab.pdf)
 7. Pavlova první misijní cesta (Sk 13–14) – (12.8.-18.8.)   pdf   (*tab.pdf)
 8. Koncil v Jeruzalémě (Sk 15) – (19.8.-25.8.)   pdf   (*tab.pdf)
 9. Druhá misijní cesta (Sk 16–18) – (26.8.-1.9.)   pdf   (*tab.pdf)
 10. Třetí misijní cesta (Sk 18–21) – (2.9.-8.9.)   pdf   (*tab.pdf)
 11. Pavlovo uvěznění v Jeruzalémě (Sk 21–23) – (9.9.-15.9.)   pdf   (*tab.pdf)
 12. Pavlovo uvěznění v Cesareji (Sk 24–26) – (16.9.-22.9.)   pdf   (*tab.pdf)
 13. Cesta do Říma (Sk 27–28) – (23.9.-29.9.)   pdf   (*tab.pdf)

(*tab.pdf) – lekce standard s verši pro tablet

II. čtvrtletí 2018 – Příprava na čas konce

 1. Vesmírný konflikt – (1.4.-7.4.)  pdf   (*tab.pdf)
 2. Daniel a doba konce – (8.4.-14.4.)  pdf   (*tab.pdf)
 3. Ježíš a kniha Zjevení – (15.4.-21.4.)  pdf   (*tab.pdf)
 4. Věčné evangelium pro dobu konce – (22.4.-28.4.)  pdf   (*tab.pdf)
 5. Kristus v nebeské svatyni – (29.4.-5.5.)  pdf   (*tab.pdf)
 6. „Změna“ zákona – (6.5.-12.5.)  pdf   (*tab.pdf)
 7. Očekávání Kristova návratu (Mt 24 a 25) – (13.5.-19.5.)  pdf   (*tab.pdf)
 8. Závěrečné volání k pokání – (20.5.-26.5.)  pdf   (*tab.pdf)
 9. Podvod na konci času – (27.5.-2.6.)   pdf   (*tab.pdf)
 10. Novodobý Babylon – (3.6.-9.6.)  pdf   (*tab.pdf)
 11. Boží pečeť, nebo znamení šelmy? – (10.6.-16.6.)   pdf   (*tab.pdf)
 12. Babylon a Hermagedon – (17.6.-23.6.)   pdf   (*tab.pdf)
 13. Příchod našeho Pána Ježíše Krista – (24.6.-30.6.)   pdf   (*tab.pdf)

(*tab.pdf) – lekce standard s verši pro tablet

I. čtvrtletí 2018 – Křesťanské správcovství

 1. Nebezpečí materializmu – (31.12.-6.1.)   pdf   (*tab.pdf)
 2. Vidím, chci, vezmu si – (7.1.-13.1.)   pdf   (*tab.pdf)
 3. Bůh, nebo mamon? – (14.1.-20.1.)   pdf   (*tab.pdf)
 4. Opustit cestu svévolníků – (21.1.-27.1.)   pdf   (*tab.pdf)
 5. Zodpovědnost dobrých správců – (28.1.-3.2.)   pdf   (*tab.pdf)
 6. Vlastnosti správce – (4.2.-10.2.)   pdf   (*tab.pdf)
 7. Věrní Bohu – (11.2.-17.2.)   pdf   (*tab.pdf)
 8. Desátky – (18.2.-24.2.)   pdf   (*tab.pdf)
 9. Oběť vděčnosti – (25.2.-3.3.)   pdf   (*tab.pdf)
 10. Principy života správce – (4.3.-10.3.)   pdf   (*tab.pdf)
 11. Dluhy – každodenní rozhodnutí – (11.3.-17.3.)   pdf   (*tab.pdf)
 12. Návyky dobrého správce – (18.3.-24.3.)   pdf   (*tab.pdf)
 13. Výsledky věrného správcovství – (25.5.-31.3.)   pdf   (*tab.pdf)

(*tab.pdf) – lekce standard s verši pro tablet