Níže uvedený článeček jsme uveřejnili už v roce 2012, ale na své výpovědi po letech nic neztrácí. Jen ze 60. výročí je 70...
  • HopeTV se rozhodla připomenout si 60. výročí odebrání státního souhlasu Církvi adventistů sedmého dne. (CASD). Dokument mapuje události padesátých let, které vedly k zákazu CASD na dlouhé 4 dlouhé roky. Na dobu ilegality vzpomíná pamětník a kazatel Jiří Drejnar, který byl v době zákazu studentem Evangelické bohoslovecké fakulty a zároveň se staral o sbor v Mladé Boleslavi. Jeho autentické výpovědi doplňují svými postřehy historici PhDr. Denko Čumlivski a Mgr. Jiří Piškula, Th.D. Za současnou Církev adventistů sedmého dne promluvil biblický pracovník Tomáš Kábrt, DiS. Na dokument se můžete podívat zde.