K pravidelným sobotním bohoslužbám se obvykle scházíme v prostorách sborového domu Českobratrské církve evangelické v Havlíčkově Brodě – bližší určení místa je na stránce s kontakty.

Důsledkem různých koronavirových opatření jsme se na začátku léta 2021 rozhodli narušit zaužívanou liturgii a pravidelné sobotní bohoslužby začínáme po zazpívání několika písní příběhem pro děti a kázáním, tj. zamyšlením z Božího slova v 9:30. Bohoslužby přenášíme pravidelně online na odkazu do programu Meet, který vám rádi na vyžádání zašleme.

Sloupek SŠ v rozpisu níže uvádí učitele sobotní školy. Texty, které studujeme, najdete každý týden na stránce verše sobotní školy. Sobotní školu začínáme v 10:50.

V čase, kdy dospělí čtou a vyprávějí k tématu studia Bible, se děti scházejí při navazujících tématech dětské sobotní školky – DSŠ. I tady se začíná v 10:50 a trvání nepřesahuje 50 minut.

Rozpis kázání a dalších sborových služebností na 2. čtvrtletí 2022

Rozpis na 2. čtvrtletí 2022 pro sbor Havlíčkův Brod je ke stažení také ve formátu PDF. Stejně tak je tomu i na dalších místech Havlíčkobrodska – na stránkách CHOTĚBOŘE nebo LEDČE nad Sázavou. Případně máme k dispozici i jednu verzi pro celé Havlíčkobrodsko.

Krom sobotních bohoslužeb se scházíme formou online setkání také:

  • denně v 19:30 na modlitebním setkání v trvání cca. 30 minut
  • každý čtvrtek v 19:00 hodin ke studiu Bible v trvání cca. 0,5 hodiny – v současnosti studujeme knihu Genesis

Odkaz na obě pravidelná setkání je stejný jako na sobotní bohoslužby. V případě vašeho zájmu vám ho obratem nasdílíme.