K pravidelným sobotním bohoslužbám se scházíme v prostorách sborového domu Českobratrské církve evangelické v Havlíčkově Brodě – bližší určení místa je na stránce s kontakty.

Sloupek SŠ uvádí učitele sobotní školy. Texty, které studujeme, najdete každý týden na stránce verše sobotní školy. Sobotní školu začínáme v 9:30.

V čase, kdy dospělí čtou a vyprávějí k tématu studia Bible, se děti scházejí při navazujících tématech dětské sobotní školky – DSŠ. I tady se začíná v 9:30 a trvání nepřesahuje 50 minut.

Kázání, zamyšlení z Božího slova začíná spolu s příběhem pro děti obvykle kolem 11 hodiny dopolední.

Rozpis kázání a dalších sborových služebností

na 3. čtvrtletí 2020

Rozpis na 3. čtvrtletí 2020 je ke stažení i ve formátu PDF. Pro rozpis na dalších místech Havlíčkobrodska klikněte na stránky CHOTĚBOŘE nebo LEDČE nad Sázavou, případně soubor všechno v jednom.