Noc kostelů 2023

Letošní Noc kostelů v pátek 2. června 2023 může po několika letech omezenějších možností opět proběhnout bez jiných než běžných hygienických opatření. V Havlíčkově Brodě je k této příležitosti otevřeno 7 kostelů.

Tady je pozvánka do nemocniční kaple, kde otevíráme od 17 hodin 30 minut.

Součástí letošní Noci kostelů v Nemocniční kapli je výstava ilustrací Jarmily Vávrové z cyklu Ilustrovaná Bible a Pohádky na podkladě evangelia. Jako ochutnávku zpřístupňujeme 15 obrázků z Ilustrované Bible

A ještě pro zajímavost přikládáme odkaz na videopozvánku připravenou televizí HBin pro rok 2022.

https://www.youtube.com/watch?v=-oczR3NNyTM&t=18s

Náš Sbor Církve adventistů sedmého dne Havlíčkův Brod nemá svůj vlastní kostel, modlitebnu. Scházíme se v pronájmu. Proto se od roku 2015 účastníme Noci kostelů spolu s dalšími dvěma církvemi, které jsou na tom podobně a otevíráme prostory ekumenické Kaple Povýšení svatého Kříže v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod.

Více >

GLORIA IN EXCELSIS DEO

půlnoční vánoční přemítání

6 Marii se naplnil čas k porodu 7 a porodila svého prvorozeného syna. Zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože v hostinci pro ně nebylo místo. 8 V tom kraji byli pastýři, kteří pobývali pod širým nebem a drželi noční hlídky u svého stáda. 9 Vtom před nimi stanul Hospodinův anděl a ozářila je Hospodinova sláva. Hrozně se vyděsili, 10 ale anděl jim řekl: „Nebojte se! Hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi. 11 Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel – váš Mesiáš a Pán. 12 A toto vám bude znamením: najdete děťátko zavinuté do plenek, ležící v jeslích.“ 13 A s tím andělem se hned objevilo množství nebeských zástupů takto chválících Boha: 14 „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj – Boží zalíbení v lidech.“

Lukáš 2,6b-14

Příběh narození Pána Ježíše Krista, který si můžete přečíst o pár řádek výše, se ve své nejpodstatnější části odehrává v noci. Osu toho příběhu známe dokonale. Marie pár hodin před porodem vezená na oslíkovi, Josef hledající místo v betlémských ubytovacích hostincích, hygiena jediného volného porodního sálu, lépe jeskyně nebo stáje pro zvířata s vůní podestýlky a živočišným teplem. Stvořitel světa i všehomíra, který se už 9 měsíců ukrývá v těle smrtelné ženy. Nemůže zasahovat do děje, stal se bezbranným, aby mohl svým následníkům navždycky ilustrovat hloubku Boží lásky: Bůh se vydal všanc hříšnému světu, sestoupil z nebes, aby se stal jedním z nás.

Zatímco se malý Ježíš setkává s prostředím stáje mimo lůno maminky Marie, Josef narychlo přichystal jesličky, možná i teplou vodu a přikrývky; na nedalekých pastvinách se pasáci ovcí zahřívají kolem ohně. Jsme v okolí Betléma, česky Domu chleba, x-tá generace pasáčků v kopcích, kde před tisíciletím pásal budoucí král David, se chystá na dlouhou noc. Někdo přemýšlí, někdo jen tak kouká do ohně, někdo si s druhým, třetím o něčem povídá.

Najednou se mezi nimi objevil anděl. Neznáme jeho jméno, jen tušíme, že to byl sám Gabriel. Co víme, že okolí zahalila nebeská zář. A pasáčky naplnily obavy. Bojí se, nejsou v pohodě. I nebeské bytosti strávily uplynulých 9 měsíců ne úplně v pohodě. Jejich Pán je dočasně opustil, vypravil se na nebezpečnou misi. Ale teď už je po všem. Nejistota těhotenství je zažehnána. Ježíš se narodil. Právě před malou chvílí se stal živou součástí, obyvatelem světa.

Více >

Poslední, co zůstalo?

“Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši”

(Zjevení 14,12 ČEP)

CO MAJÍ SPOLEČNÉHO?

Vyzkoušej, schválně jestli uhodneš, co mají oba následující příběhy společného.

PŘÍBĚH PRVNÍ

Nadin koberec v dětském pokoji už byl dost odřený a tak jí rodiče slíbili, že si bude moci vybrat barvu nového koberce.. “Jú, mně by se líbil támhle ten!”, ukázala prstem na roli růžového koberce. Maminka s tatínkem souhlasili.

Prodavač na to reagoval: “To je moc oblíbená barva. Vlastně to, co vidíte, je už jen poslední zbytek velké role koberce. Dobrou zprávou je, že vám ho tím pádem mohu prodat se slevou!”

Více >

Boží láska vítězí

“…ten okusí víno Božího rozhořčení”

(Zjevení 14,10a SNC)

OTRÁVENÝ NÁPOJ

Eustorgio je peruánský farmář a úplně hrozně nesnáší adventisty. Dnes večer pozval jednoho z nich na večeři. Ale ten muž si to jídlo moc neužije. Pití k tomu jídlu totiž bude otrávené.

“Voní to tady nádherně!”, pochvaloval si ten adventista, když vstoupil do Eustorgiova obydlí. “Mám takovou radost, že jste mě pozval,” pokračoval. “Musím vám toho tolik vyprávět, je toho moc, co jsem prožil od těch časů, kdy jsem uvěřil a pozval Ježíše do svého života.”

“To už se těším,” lhal Eustorgio. “Pojďte ke stolu, povíte mi to u jídla.”

Více >

Držet se Bible

“Za nimi letěl třetí anděl s důležitou zprávou: „Kdo uctívá šelmu a její sochu, kdo nese na čele nebo na ruce její znak, ten okusí víno Božího rozhořčení“”

(Zjevení 14,9.10a SNC)

SOBOTNÍ SCHOVÁVANÁ

Jedenáct lidí se sešlo na skrytém břehu řeky. Příběh se stal někde v jižní Evropě v časech, kdy byli adventisté v této zemi pronásledováni. Rozvášněný dav se dozvěděl, že tam mělo dojít ke křtu a napadl čerstvě pokřtěné členy církve. Při tom útoku přišla o život maminka dvou dětí.

Starší z těch dětí byl 10letý Alex a mladší byla jeho 8letá sestřička Marie. Nějací z jejich příbuzných dětem našli pečovatelskou rodinu.

Když byli v novém domově první sobotu a bylo po snídani, schovali se Alex a Marie ve velké kupce sena, aby si přečetli něco z Bible a také si prošli úkolky do sobotní školky. Když se vrátili domů, jejich pěstoun je oba zbil.

Více >

Pryč s falešným uctíváním!

“Za ním letěl druhý anděl se slovy: „Padlo, padlo to veliké město Babylon!“”

(Zjevení 14,8a B21)

NALEZENÍ PRAVDY NA OSTROVECH TONGA

Asipeli žil na polynéském souostroví Tonga, které leží v jižním Pacifickém oceánu. Tam došel k rozhodnutí, že bude následovat původní víru svého otce. Jenže teď začal mít otázky.

O pár týdnů předtím dorazili k ostrovům Tonga dva muži a začali pořádat náboženská setkání. Kupodivu na ně dorazil i Asipeli se svým kamarádem Manuem. Nevycházeli z údivu nad myšlenkami z Bible, o kterých nikdy dřív neslyšeli.

Asipeli a Manu začali na setkání docházet každý večer. Na konci setkávání už oba o Bibli věděli o mnoho víc. Ale jedna otázka teď oběma vířila hlavou: Která z církví je ta pravá?

Jednoho dne Asipeli rozhlásil: “Zítra připluje do přístavu velká zaoceánská loď z Austrálie. Půjdu na to loď a požádám Boha, aby mi ukázal někoho, kdo na tu naší otázku bude znát odpověď. “Která z církví je ta pravá?”

Více >

Uctívejte Boha Stvořitele

“Klanějte se Tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod!”

(Zjevení 14,7, B21)

MIMO NÁŠ SVĚT

Byl Štědrý večer, a tři muži byli opravdu velmi daleko od domova. Bill, Jim a Frank v tu chvíli nebyli na planetě Zemi. Ti tři byli astronauti a nacházeli se v kabině vesmírné lodi Apollo 8, která prolétala kolem Měsíce!

Z místa, na kterém se nacházeli, viděli světelné paprsky, které zářily kolem naší planety. Slunce prozářilo malou modrou planetu v dálce.

A právě na ten okamžik ti tři astronauti čekali. Astronaut Bill Anders se upravil a začal hovořit do mikrofonu: “Právě sledujeme lunární východ Slunce”, řekl, “a pro všechny obyvatele naší planety má posádka Apolla 8 zprávu, kterou bychom vám rádi poslali.”

Více >

…a už nehřešte!

“Bojte se Boha, vzdejte mu čest! Chvíle jeho konečného soudu nastává.”

(Zjevení 14,7, SNC)

POTÍŽISTA SE SETKÁVÁ S JEŽÍŠEM

Tři rozhněvaní muži náhle vtrhli na místo, kde Karlův tatínek, adventistický kazatel, vyprávěl lidem o Ježíši. “Máte 10 minut na to, abyste odsud vypadli!”, zakřičel jeden z těch mužů. Byli ozbrojení. Jeden měli pistoli, druhý nůž a ten třetí dlouhou železnou tyč.

“Vrátíme se za 10 minut, a začne bitka”, zakřičel další z nich a s tou větou se ti tři výtržníci otočili a odešli.

Více >

Dobrá zpráva pro každého

“Spatřil jsem také jiného anděla, letícího středem nebe, který měl věčné evangelium, aby je kázal obyvatelům země – každému národu, kmenu, jazyku i lidu.”

(Zjevení 14,6 B21)

DOBRÁ ZPRÁVA V PARKU

Zarita a Aiko* se nudily. “Pojďme se projít do parku,” navrhla Zarita. Když tam došly, park byl takřka liduprázdný, jen trojice chlapců sbírala kameny a nosila je na vrchol nedaleké klouzačky.

“Co to děláte, kluci?”, zavolala Zarita na chlapce. Ale místo odpovědi každý z kluků vzal jeden kámen a hodil jím směrem k oběma dívkám! Zarita vyslala tichou modlitbu o Boží moudrost.

A z nějakého důvodu, místo aby vzala nohy na ramena, Zarita se zeptala: “Jak se jmenujete?”

Chlapci zrozpačitěli: “Vy se nás nebojíte?”, zeptal se jeden z nich. Více >

Bůh má i pro tebe zvláštní poslání!

“Pak mi bylo řečeno: „Pokračuj ve svém těžkém úkolu a prorokuj proti mnoha národům, kmenům, jazykům a vládcům.“” (Zjevení 10,11, SNC).

NEBEZPEČÍ NA ALJAŠCE (čtení na sobotu 6.11.2021)

Celé město Nome na vzdálené Aljašce bylo v nebezpečí. Psal se rok 1925, a v Nome, které leží nedaleko polárního kruhu, byl jen jediný doktor.

“Myslím, že vaše dítě má nějaký zánět mandlí, angínu“, řekl dr. Curtis Welch několika málo rodičům. Ale když přicházelo s podobnými příznaky více dětí, přemýšlel o tom, zda by se nemohl mýlit. Když došlo k prvnímu úmrtí, došlo mu, co se děje. Městečko zasáhla epidemie smrtelné nemoci, známé jako záškrt.

Více >