Buďte srdečně vítáni na stránkách sboru Církve adventistů sedmého dne v Havlíčkově Brodě.

Není nás mnoho, nejsme vidět všude, ani o nás není mnoho slyšet. Jsme KŘESŤANÉ, a to nás zavazuje, abychom v našem městě nebyli jen tak sami pro sebe. Jsme nositelé úžasné zprávy, něco z této zprávy, řecky zvané euangelion – EVANGELIUM – určitě najdete i na tomto našem webu.

Nejsme v městě nad Sázavou dlouho, letos je to teprve dvacet let. Stalo se to přesně v SOBOTU 7. května 1994, kdy se dveře našeho místního SBORU otevřely členům církve, ale také vám, veřejnosti.

Nic, co děláme není tajné, neděláme žádné tajemné obřady. Čteme BIBLI, o které věříme, že je to Boží slovo, modlíme se k Bohu, ale ne pro svůj prospěch. Při každé bohoslužbě se totiž modlíme i za vás, naše město, učitele našich dětí, lékaře a jejich pacienty, za lidi v moci postavené, lidi, kteří jsou ve službě ale také lidi obyčejné.

Díky naší letošní dvacítce jsme se rozhodli uspořádat mj. několik slavnostních sobotních dopolední. První z nich bude už v měsíci květnu, (viz pozvánka pod článkem). Pokud najdete odvahu otevřít dveře modlitebny, ve které se každý týden pravidelně scházíme, věřte nám, že se s vámi opravdu upřímně těšíme na viděnou.

Pokud vám v textu tučně označená slova nic neříkají, podívejte se prosím do níže uvedeného videa. Dáváme ho sem právě proto, že jsme hrdí na sounáležitost k jedné z nejrychleji rostoucích církví na světě. Moc bychom si přáli, aby pro vás adventistická ADRA byla synonymem pro pomoc v nouzi, a slovo ADVENTISTA aby bylo synonymem pro někoho, komu v tom nejlepším slova smyslu nejste fuk. A kdyby nám to někdy nevyšlo právě nejlépe, odpusťte nám to, prosím, vždyť i my jsme jenom lidé.

Vaši adventisté z Brodu

Jsme adventisté sedmého dne