“Spatřil jsem také jiného anděla, letícího středem nebe, který měl věčné evangelium, aby je kázal obyvatelům země – každému národu, kmenu, jazyku i lidu.”

(Zjevení 14,6 B21)

DOBRÁ ZPRÁVA V PARKU

Zarita a Aiko* se nudily. “Pojďme se projít do parku,” navrhla Zarita. Když tam došly, park byl takřka liduprázdný, jen trojice chlapců sbírala kameny a nosila je na vrchol nedaleké klouzačky.

“Co to děláte, kluci?”, zavolala Zarita na chlapce. Ale místo odpovědi každý z kluků vzal jeden kámen a hodil jím směrem k oběma dívkám! Zarita vyslala tichou modlitbu o Boží moudrost.

A z nějakého důvodu, místo aby vzala nohy na ramena, Zarita se zeptala: “Jak se jmenujete?”

Chlapci zrozpačitěli: “Vy se nás nebojíte?”, zeptal se jeden z nich.

“Trochu jo, ale poprosila jsem Boha, aby tu byl s námi,” odpověděla Zarita.

To ty tři neurvalce naprosto zmátlo! Upustili své “střelivo” a slezli dolů z klouzačky. V tu chvíli se Zarita zdálo, že slyší šeptající hlas: “Řekni jim o Bohu. Budou ti naslouchat.” Zarita se rozhlédla kolem, a zdálo se, že Aiko dělá to samé. Ale nikde nikdo.

Ti tři kluci vykročili směrem k děvčatům. Představili se jim, a během chvilky už jim holky vyprávěly o Pánu Ježíši! A ti kluci poslouchali! Nakonec jeden z chlapců požádal dívky, aby se pomodlily. Na konci té modlitby se ten chlapec sám začal také modlit, a žádal Ježíše o odpuštění.

Doma se pak Zarita přiznala, “Aiko, v parku jsem slyšela v hlavě nějaký tichý hlas, který mi šeptal, abych těm klukům řekla o Ježíši.”

Aičiny oči se rozšířily údivem: “Já slyšela to saméI!”, zvolala. V tu chvíli a na tom místě děvčata poděkovala Bohu za tu možnost vyprávět si o Něm s těmi chlapci.

* Nejedná se o skutečná jména obou dívek

PŘEMÝŠLEJ

  • Co bys o Pánu Bohu řekl ve v jedné či dvou větách?
  • Co s tebou dělá představa vyprávět někomu o Bohu, dobré zprávě, Jeho lásce a spasení? Není ti příjemná? Proč myslíš, že se tak cítíš?

DNEŠNÍ NÁMĚT K MODLITBÁM

  • Popros Boha, aby ti ukázal, čím je evangelium vlastně důležité pro tvůj život. Modli se, abys o něm dokázal promluvit ve správný čas.