“Bojte se Boha, vzdejte mu čest! Chvíle jeho konečného soudu nastává.”

(Zjevení 14,7, SNC)

POTÍŽISTA SE SETKÁVÁ S JEŽÍŠEM

Tři rozhněvaní muži náhle vtrhli na místo, kde Karlův tatínek, adventistický kazatel, vyprávěl lidem o Ježíši. “Máte 10 minut na to, abyste odsud vypadli!”, zakřičel jeden z těch mužů. Byli ozbrojení. Jeden měli pistoli, druhý nůž a ten třetí dlouhou železnou tyč.

“Vrátíme se za 10 minut, a začne bitka”, zakřičel další z nich a s tou větou se ti tři výtržníci otočili a odešli.

Karel si lámal hlavu: Co teď táta bude dělat? Přestane s výkladem a řekne návštěvníkům, aby odešli? Místo toho ale tatínek pokračoval v kázání!

O nějakých 10 minut později se ti tři chlapi vrátili. Karel se podíval do jejich tváří. Vypadají teď fakt vážně dost rozzlobeně!, pomyslel si.

Ale když se Karel otočil, aby se podíval na svého tátu, všimnul si, že se něco stalo. Tatínek se díval zpříma do očí těch mužů. Když pohledem neuhýbal, ti muži se začali třást a pak se náhle otočili a zmizeli pryč!

O pár týdnů později tatínek v nedaleké řece někoho křtil. Na místě se objevil jeden z těch tří mužů, ten s tou železnou tyčí. Přistoupil k tatínkovi. “Pastore”, řekl, “chtěl bych, abyste mě taky pokřtil. Ale ještě na to nejsem připravenej, protože jsem bejval fakt velkej grázl.”

Mohl by se takovýhle chlap opravdu změnit a sloužit Ježíši?, podivoval se Karel. Ale k jeho překvapení, opravdu o pár týdnů později tatínek s tím mužem vstoupil do řeky.

Karel byl na svého tátu velmi hrdý, a s úžasem přemýšlel, co všechno se může stát, když se člověk opravdu rozhodne přestat se špatnostmi a začne následovat Ježíše!

PŘEMÝŠLEJ

  • Je ve tvém životě něco zlého, špatného, s čím bys chtěl/a opravdu přestat?
  • Jsou nějaké věci, které tě odvádějí od následování Ježíše? Jak bys to mohl/a změnit?

DNEŠNÍ NÁMĚT K MODLITBÁM

Popros Pána Boha, aby ti pomohl přemoci špatné myšlenky i činy. Poděkuj Mu za Jeho sílu to změnit a také za Jeho laskavé odpouštění.