“Klanějte se Tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod!”

(Zjevení 14,7, B21)

MIMO NÁŠ SVĚT

Byl Štědrý večer, a tři muži byli opravdu velmi daleko od domova. Bill, Jim a Frank v tu chvíli nebyli na planetě Zemi. Ti tři byli astronauti a nacházeli se v kabině vesmírné lodi Apollo 8, která prolétala kolem Měsíce!

Z místa, na kterém se nacházeli, viděli světelné paprsky, které zářily kolem naší planety. Slunce prozářilo malou modrou planetu v dálce.

A právě na ten okamžik ti tři astronauti čekali. Astronaut Bill Anders se upravil a začal hovořit do mikrofonu: “Právě sledujeme lunární východ Slunce”, řekl, “a pro všechny obyvatele naší planety má posádka Apolla 8 zprávu, kterou bychom vám rádi poslali.”

O čem to ti astronauti mluví?, podivovali se lidé u rozhlasových přijímačů.

“Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi…“ Astronaut četl Bibli od úplně prvního verše v první kapitole! (Genesis 1,1) Pokračoval ve čtení a pak si slovo vzal astronaut Jim Lovell:

“Bůh nazval světlo „den“ a tmu nazval „noc““. To bylo pokračování biblického příběhu o stvoření v Genesis 1,5. Astronaut Lovell také pokračoval ve čtení, až přišel na řadu i třetí astronaut.

“Bůh řekl: „Ať se vody pod nebem shromáždí na jedno místo a ať se ukáže souš!“ – a stalo se.” Astronaut Frank Borman začal číst od devátého verše první kapitoly knihy Genesis. “Bůh nazval souš „země“ a shromáždění vod nazval „moře“. A Bůh viděl, že je to dobré.”

Ohromeni zázračným pohledem, nádherou toho, co spatřili z vesmírné dálky, astronauti pocítili potřebu chválit Někoho mnohem většího, než jsou oni sami. Astronaut Borman zakončil čtení těmito slovy: “Bůh požehnej vám všem, vám všem na staré dobré Zemi.” A Apollo 8 pak pokračovalo na své cestě kolem Měsíce.

PŘEMÝŠLEJ

  • Pro Boží nepřítel satan tak stojí o to, aby lidé raději věřili v evoluci než ve stvoření?
  • Proč je důležité mít v úctě i den, ve kterém bylo stvoření dokončeno – sobotu?

DNEŠNÍ NÁMĚT K MODLITBÁM

  • Modli se, ať ti Pán Bůh ukáže i další zázraky Jeho stvoření.
  • Požádej Ho také o pomoc, jak zvládnout mít na paměti Jeho svatý den, ať se kolem děje cokoliv.