“Za ním letěl druhý anděl se slovy: „Padlo, padlo to veliké město Babylon!“”

(Zjevení 14,8a B21)

NALEZENÍ PRAVDY NA OSTROVECH TONGA

Asipeli žil na polynéském souostroví Tonga, které leží v jižním Pacifickém oceánu. Tam došel k rozhodnutí, že bude následovat původní víru svého otce. Jenže teď začal mít otázky.

O pár týdnů předtím dorazili k ostrovům Tonga dva muži a začali pořádat náboženská setkání. Kupodivu na ně dorazil i Asipeli se svým kamarádem Manuem. Nevycházeli z údivu nad myšlenkami z Bible, o kterých nikdy dřív neslyšeli.

Asipeli a Manu začali na setkání docházet každý večer. Na konci setkávání už oba o Bibli věděli o mnoho víc. Ale jedna otázka teď oběma vířila hlavou: Která z církví je ta pravá?

Jednoho dne Asipeli rozhlásil: “Zítra připluje do přístavu velká zaoceánská loď z Austrálie. Půjdu na to loď a požádám Boha, aby mi ukázal někoho, kdo na tu naší otázku bude znát odpověď. “Která z církví je ta pravá?”

V přístavu sledoval Asipeli cestovatele, jak opouštějí obří loď. Nakonec si povšimnul muže, kterého cítil, že mu Bůh posílá, aby si s ním promluvil. “Jste křesťan, pane?”, zeptal se Asipeli.

Muž s úlekem řekl: “Proč, ano, jsem křesťan – jsem baptista. Proč se ptáš?”

Nedočkavý Tongánec se rychle zeptal: “Mohl byste mi říct, která z církví je ta pravá?”

Ten pasažér v uplynulých měsících sám procházel učením o Bibli. Dozvídal se o Biblické pravdě. “Napiš na tuto adresu,” řekl Asipelimu. “Oni ti dají odpověď na to, která církev je ta pravá.” Aspeli vytáhl tužku a opsal si adresu, kterou mu ten muž ukazoval. A tak se stal účastníkem korespondenčního kurzu Bible.

Asipeli se tak dozvěděl o církvi, která věří v Ježíše, dodržuje Desatero přikázání, včetně toho o sedmém dni – sobotě.

Asipeli a Manu byli pokřtěni a stali se členy církve adventistů sedmého dne. Je zajímavé, jakými způsoby nás Bůh vede, když ho pozveme do svého života.

PŘEMÝŠLEJ

  • Stalo se ti někdy, že jsi následoval/a někoho nebo něco, co tě nakonec zavedlo úplně špatným směrem? Co bys dnes udělal/a jinak?
  • Máš nějaké kamarády nebo příbuzné, kteří chodí do jiné církve? Jak si spolu rozumíte?

DNEŠNÍ NÁMĚT K MODLITBÁM

Hledáš i ty tu pravou církev? Požádej Boha, aby ti k ní ukázal cestu. Poděkuj Mu za Jeho slovo, za Bibli, která po celé věky ukazuje správnou cestu a ve které si můžeš přečíst o Boží pravdě.