“Za nimi letěl třetí anděl s důležitou zprávou: „Kdo uctívá šelmu a její sochu, kdo nese na čele nebo na ruce její znak, ten okusí víno Božího rozhořčení“”

(Zjevení 14,9.10a SNC)

SOBOTNÍ SCHOVÁVANÁ

Jedenáct lidí se sešlo na skrytém břehu řeky. Příběh se stal někde v jižní Evropě v časech, kdy byli adventisté v této zemi pronásledováni. Rozvášněný dav se dozvěděl, že tam mělo dojít ke křtu a napadl čerstvě pokřtěné členy církve. Při tom útoku přišla o život maminka dvou dětí.

Starší z těch dětí byl 10letý Alex a mladší byla jeho 8letá sestřička Marie. Nějací z jejich příbuzných dětem našli pečovatelskou rodinu.

Když byli v novém domově první sobotu a bylo po snídani, schovali se Alex a Marie ve velké kupce sena, aby si přečetli něco z Bible a také si prošli úkolky do sobotní školky. Když se vrátili domů, jejich pěstoun je oba zbil.

Příští sobotu strávili den v nedalekém lesíku. A když se vrátili, opět je jejich pěstoun zbil.

Třetí sobotu, když si to obě děti opět zamířily k lesu, jejich pěstouni je chytili. Ale když je pěstoun začal bít, objevil se tam soused. Ten pak úřadům nahlásil, co viděl a pěstounský pár byl zatčen.

Když se případ těch dvou dostal k soudu, soudce pronesl: “Měli byste být zbiti stejně, jako jste bili tyto dvě děti!”

Alex si najednou stoupnul a řekl: “Prosím, pane soudce, nenechte je zbít. Je sice pravda, že mou sestru i mě zbili, protože jsme dodržovali sobotu, ale bití bolí. My to víme nejlíp. A v Bibli je napsáno, že své nepřátele máme mít rádi a modlit se za ně.”

Ta slova obměkčila soudcovo srdce. Samozřejmě nenechal pěstouny zbít, museli ale slíbit, že už nikdy ani jedno z dětí nebudou trestat pro jejich víru.

Nedlouho poté pěstoun přijal pozvání na biblické hodiny v místním sboru, a nakonec byli i pokřtěn. Nikoho nepotěšila proměna toho člověka tak, jako Marii a Alexe.

PŘEMÝŠLEJ

  • Jak by ses cítil/a, kdyby tě někdo za tvou víru trestal?
  • Vzpomeneš si na nějaký biblický příběh, ve kterém byli lidé za svou víru pronásledováni?

DNEŠNÍ NÁMĚT K MODLITBÁM

Díky Bohu za množství příkladů lidí, kteří prokazovali svou víru bez ohledu na důsledky. Modli se o sílu věřit podobným způsobem.