“…ten okusí víno Božího rozhořčení”

(Zjevení 14,10a SNC)

OTRÁVENÝ NÁPOJ

Eustorgio je peruánský farmář a úplně hrozně nesnáší adventisty. Dnes večer pozval jednoho z nich na večeři. Ale ten muž si to jídlo moc neužije. Pití k tomu jídlu totiž bude otrávené.

“Voní to tady nádherně!”, pochvaloval si ten adventista, když vstoupil do Eustorgiova obydlí. “Mám takovou radost, že jste mě pozval,” pokračoval. “Musím vám toho tolik vyprávět, je toho moc, co jsem prožil od těch časů, kdy jsem uvěřil a pozval Ježíše do svého života.”

“To už se těším,” lhal Eustorgio. “Pojďte ke stolu, povíte mi to u jídla.”

Oba muži se posadili k obyčejnému pokrmu z rýže a fazolí. U každého talíře byla položená sklenice s pitím. Ta, která ležela před tím adventistou, byla zvenku ozdobená květinovým vzorem, ale uvnitř sklenice byl rozpuštěný jed.

Adventista sklonil hlavu a poděkoval Bohu za připravené jídlo. Brzy se chopil i skleničky s džusem a vyprázdnil ji jediným lokem. “Hmm, džus je výborný”, řekl. “Papájový, ten mám nejraději!”

“Udělal jsem ho speciálně pro vás,” odpověděl Eustorgio s potutelným úsměvem. Brzy se tenhle adventista začne svíjet v bolestech a bude po něm, pomyslel si zlomyslně.

Ale minuty ubíhaly a jeho host byl stále čilý, nic se mu nestalo. Eustorgio nervózně poposedával na židli. Utekly dvě hodiny, adventista si pochutnal na jídle a už dlouho vyprávěl o Boží lásce.

Nakonec se návštěvník začal chystat k odchodu. Samozřejmě také pozval Eustorgia do sboru na sobotní bohoslužbu. Když pak odešel, Eustorgio padl na kolena. Jak to, že je ten muž ještě naživu? Je to snad nějaký kouzelník? Nebo…, že by všechno, co tu mluvil o Bohu, nakonec byla pravda?

“Bože toho adventisty,” vyznával Eustorgio, “poznal jsem, že existuješ a že máš moc zachránit člověka. Prosím, zachraň i mě!“

PŘEMÝŠLEJ

  • Znáš nějaké nepravdy v duchovní oblasti, kterým lidé věří?
  • Proč si myslíš, že nakonec musí nastat den Božího soudu?

DNEŠNÍ NÁMĚT K MODLITBÁM

Poděkuj Bohu za to, že ti dává možnost svobodně se rozhodovat, čemu chceš věřit. Popros Ho, aby ti dal vědět něco o své lásce, a také popros o to, aby ses nemusel/a bát Božího soudu.