Noc kostelů 2023

Letošní Noc kostelů v pátek 2. června 2023 může po několika letech omezenějších možností opět proběhnout bez jiných než běžných hygienických opatření. V Havlíčkově Brodě je k této příležitosti otevřeno 7 kostelů.

Tady je pozvánka do nemocniční kaple, kde otevíráme od 17 hodin 30 minut.

Součástí letošní Noci kostelů v Nemocniční kapli je výstava ilustrací Jarmily Vávrové z cyklu Ilustrovaná Bible a Pohádky na podkladě evangelia. Jako ochutnávku zpřístupňujeme 15 obrázků z Ilustrované Bible

A ještě pro zajímavost přikládáme odkaz na videopozvánku připravenou televizí HBin pro rok 2022.

https://www.youtube.com/watch?v=-oczR3NNyTM&t=18s

Náš Sbor Církve adventistů sedmého dne Havlíčkův Brod nemá svůj vlastní kostel, modlitebnu. Scházíme se v pronájmu. Proto se od roku 2015 účastníme Noci kostelů spolu s dalšími dvěma církvemi, které jsou na tom podobně a otevíráme prostory ekumenické Kaple Povýšení svatého Kříže v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod.

Více >

Noc kostelů 2020

Letošní Noc kostelů v pátek 12. června 2020 bude jiná. Programy v otevřených kostelech budou skromnější, návštěvnost možná bude skromnější, na mnoha místech budou možná jen virtuální prohlídky.

To hlavní ale zůstává zachováno – otevřené kostely, otevřená místa, kde se scházejí věřící a vytvářejí programy nejen sami pro sebe, ale i pro svá města, obyvatele svých měst, pro své sousedy, ale i neznámé návštěvníky. V Havlíčkově Brodě tomu nebude jinak.

Náš Sbor Církve adventistů sedmého dne Havlíčkův Brod nemá svůj vlastní kostel, modlitebnu. Scházíme se v pronájmu. Proto se od roku 2015 účastníme Noci kostelů spolu s dalšími dvěma církvemi, které jsou na tom podobně a otevíráme prostory ekumenické Kaple Povýšení svatého Kříže v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod. Na odkazu se dozvíte o kapli mnoho zajímavého, mimo jiné i to, že v letošním říjnu to bude 25 let od jejího obnoveného vysvěcení.

Více >