Letošní Noc kostelů v pátek 12. června 2020 bude jiná. Programy v otevřených kostelech budou skromnější, návštěvnost možná bude skromnější, na mnoha místech budou možná jen virtuální prohlídky.

To hlavní ale zůstává zachováno – otevřené kostely, otevřená místa, kde se scházejí věřící a vytvářejí programy nejen sami pro sebe, ale i pro svá města, obyvatele svých měst, pro své sousedy, ale i neznámé návštěvníky. V Havlíčkově Brodě tomu nebude jinak.

Náš Sbor Církve adventistů sedmého dne Havlíčkův Brod nemá svůj vlastní kostel, modlitebnu. Scházíme se v pronájmu. Proto se od roku 2015 účastníme Noci kostelů spolu s dalšími dvěma církvemi, které jsou na tom podobně a otevíráme prostory ekumenické Kaple Povýšení svatého Kříže v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod. Na odkazu se dozvíte o kapli mnoho zajímavého, mimo jiné i to, že v letošním říjnu to bude 25 let od jejího obnoveného vysvěcení.

www.nockostelu.cz

Krom farnosti Starokatolické církve, Křesťanského společenství a Církve adventistů sedmého dne, kteří otevíráme nemocniční kapli, se letošní Noc kostelů koná v několika římskokatolických kostelích, v modlitebně Církve bratrské, v kostele Církve československé husitské a ve sborovém domě Českobratrské církve evangelické.

A protože se na Havlíčkobrodsku schází adventisté na vícero místech, s radostí vás můžeme pozvat i na program do Ledče nad Sázavou, kde naši kolegové mají na starosti program v Husově sboru – začínají od 16 hodin.