Letošní Noc kostelů v pátek 2. června 2023 může po několika letech omezenějších možností opět proběhnout bez jiných než běžných hygienických opatření. V Havlíčkově Brodě je k této příležitosti otevřeno 7 kostelů.

Tady je pozvánka do nemocniční kaple, kde otevíráme od 17 hodin 30 minut.

Součástí letošní Noci kostelů v Nemocniční kapli je výstava ilustrací Jarmily Vávrové z cyklu Ilustrovaná Bible a Pohádky na podkladě evangelia. Jako ochutnávku zpřístupňujeme 15 obrázků z Ilustrované Bible

A ještě pro zajímavost přikládáme odkaz na videopozvánku připravenou televizí HBin pro rok 2022.

https://www.youtube.com/watch?v=-oczR3NNyTM&t=18s

Náš Sbor Církve adventistů sedmého dne Havlíčkův Brod nemá svůj vlastní kostel, modlitebnu. Scházíme se v pronájmu. Proto se od roku 2015 účastníme Noci kostelů spolu s dalšími dvěma církvemi, které jsou na tom podobně a otevíráme prostory ekumenické Kaple Povýšení svatého Kříže v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod.

Krom farnosti Starokatolické církve, Křesťanského společenství a Církve adventistů sedmého dne, kteří otevíráme nemocniční kapli, se letošní Noc kostelů koná v několika římskokatolických kostelích, v modlitebně Církve bratrské, v kostele Církve československé husitské a ve sborovém domě Českobratrské církve evangelické.

A protože se na Havlíčkobrodsku schází adventisté na vícero místech, s radostí vás můžeme pozvat i na program do Ledče nad Sázavou, kde naši kolegové mají na starosti program v Husově sboru.