Toto zamyšlení zaznělo na online setkání havlíčkobrodských duchovních v pátek 16. 10. 2020

1) Úvod

Církev adventistů sedmého dne po celém světě slaví 24. 10. 2020 Sobotu stvoření. Ono to souvisí s obecně mezi adventisty většinově přijímaném konceptu stvoření v sedmi dnech.

Naše země za 14 dnů slaví své státní svátek své státnosti. Sto druhé narozeniny.

Naše Země(koule) slaví také své výročí – jako každý týden. Sobotu, sedmý den stvoření, den určený na sobotění, vztah s Bohem. Píšeme rok 2020 po Kristu.

Mimochodem, pro žida je zítra nejen sobota 29. tišri roku 5781 po stvoření, která je zároveň sobotou BEREŠIT, tedy sobotou počátku, kdy se tóra začíná číst od svého začátku. V pondělí pak pro žida začíná měsíc chešván, druhý v židovském občanském roce, který je jediným měsícem, ve kterém žid neslaví žádný svátek a tak má přídomek mar = hořký. Ještě jedna zajímavost, pokud do 17. chešvánu nezaprší, přidá se do modliteb v židovské synagoze modlitba za déšť – můžete sledovat, jestli bude tato modlitba potřeba. Více >