Přijměte naše pozvání na květnovou Noc kostelů v pátek 25.5.2018 – jen pro pořádek, koná se po celé republice, nejen v Havlíčkově Brodě. 

Pro Noc kostelů 2018 byl zvolen verš z Bible, ze Starého zákona: „Zůstávali přes noc v okolí Božího domu…“. Jde o citaci z 27. verše 9. kapitoly První knihy Paralipomenon (Český studijní překlad z roku 2009). 

Videopozvánka Noc kostelů 2018

Už třetím rokem se na svou pouť po havlíčkobrodských kostelech můžete vydat s Kartičkou poutníka. Kartička je určená na sbírání pamětních razítek a získáte jí na kterémkoliv ze zúčastněných míst. Za naplněnou kartičku získá každý poutník malou odměnu – a bude jen na vás, na kterém z míst se o odměnu přihlásíte, protože každý si připravil něco jiného.

Starokatolická církev, Křesťanské společenství Havlíčkův Brod a Církev adventistů sedmého dne jsou tři sbory, které v Havlíčkově Brodě nemají vlastní prostor ke scházení, a scházejí se v pronájmu. Zástupci těchto tří společenství už třetím rokem připravují společný program v kapli Povýšení svatého Kříže v areálu havlíčkobrodské nemocnice – tzv. nemocniční kapli.

Noc kostelů 2018 proběhne v pátek 25.5.2018 v nemocniční kapli od 18:00 do 21:00. K rozjímání, ke ztišení i Boží chvále bude chvíle v kapli vyplňovat hudební skupina Křesťanského společenství. S několika biblickými vstupy se přibližně každou půlhodinu přihlásí duchovní jedné ze zúčastněných církví. Během prohlídky kaple také bude možné shlédnout výstavu několika výtvarných děl na téma letošní Noci kostelů – „Na cestě do Božího domu“, kterými přispělo několik křesťanů z Havlíčkobrodska a tématu se zhostilo i několik odsouzených žen z věznice ve Světlé nad Sázavou.

V programu jsou i dva body s pevnou hodinou začátku: v 19:15 je to komentovaná prohlídka prostor kaple s ThDr. Václavem Pavloskem, farářem Starokatolické církve; a ve 20:15 další komentovaná prohlídka, tentokrát vystavených výtvarných prací, kterou nás provede kaplan věznice Světlá nad Sázavou a kazatel církve adventistů Aleš Kocián.

Po uzavření kaple se ve 22:15 můžete krom jiných aktivit, zúčastnit společného setkání na Havlíčkově náměstí, kde za účasti zástupců jednotlivých církví proběhnou modlitby za naše město.

Naše pozvání platí i do dalších havlíčkobrodských kostelů, které budou ve jmenovaný pátek otevřené – všichni organizátoři mezi sebou spolupracují tak, aby si návštěvníci během několika hodin mohli projít všechny nebo alespoň většinu otevřených míst, a ještě k tomu mohli shlédnout nebo vyslechnout co nejzajímavější program. Budeme se s vámi těšit na viděnou.

Kompletní informace k Noci kostelů nejen v Havlíčkově Brodě dohledáte zde.