V sobotu 23.11.2013 jsme měli tu možnost se naposledy setkat s prof. Vladimírem Králem. Mluvili jsme o tématu pozitivního myšlení, úspěchu, života. Záznam přednášky najdete v rubrice Ke stažení. Od počátku plánování v únoru letošního roku pan profesor trval na tom, že polovinu tématu by měl přednést havlíčkobrodský kazatel Aleš Kocián, což nešlo odmítnout.

Díky této skutečnosti, a také na základě zájmu návštěvníků přednášek, se objevila velká řada dalších témat, o kterých by si bylo možné popovídat. Tak vznikl nápad na uskutečnění povídání u kulatého stolu s jednotícím názvem: NA SLOVÍČKO S PASTOREM.

Na slovicko s pastorem cloud

Pro setkání jsme, alespoň pro zbytek roku, zamluvili prostory Staré radnice na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě. Pouze se přesuneme do menšího přilehlého salónku. Kdo jste tam někdy už byl, víte, že uprostřed salónku je skutečně velký, kulatý stůl. Více než přednáškou by setkání měla být společnou diskusí. Důležitý bude zájem posluchačů, kteří budou rozhodovat o následujících tématech i vlastním nasměrování.

V sobotu 7. prosince od 17 hodin bude jako první na řadě téma CO JE TO ŠTĚSTÍ – alespoň z části půjde o dokončení myšlenek ze setkání o pozitivním myšlení.

O týden později, v sobotu 14. prosince opět v 17 hodin si budeme povídat o tom, CO JE TO MODLITBA.

Pokud návštěvníci nebudou mít své vlastní podněty, jako další témata se nabízí mnoho obecně užívaných křesťanských, respektive náboženských pojmů k vysvětlení: co je to smysl života, víra, Bible; kdo je to Bůh, co je to hřích, pravda, zákon, spasení, pokání, soud, proroctví, duch, peklo, církev, křest, rodina, věčnost, láska.

Přednášejícím je Mgr. Aleš Kocián, B.Th., kazatel Církve adventistů sedmého dne v Havlíčkově Brodě. Zde najdete plakátek ke stažení.

Na slovicko 2013 web