Buďte srdečně vítáni na stránkách sboru Církve adventistů sedmého dne v Havlíčkově Brodě.

Dorazili jste na naše stránky právě ve chvíli, kdy v církvi adventistů probíhá na celém světě takzvaný Modlitební týden. Pro každého věřícího představa modlitebního týdne bude jiná. Jiná pro dítě, jiná pro dlouholetého člena církve. A bude i jiná sbor od sboru.

Obecně se ale v tomto týdnu scházíme a vídáme častěji, než je obvyklé. Chodíme na návštěvy do domácností a společně se modlíme. Mimo jiné za naše města, za naše děti, jejich učitele, místní i celostátní politiky, za všední každodenní život ve smyslu biblického citátu:

1 Timoteovi 2,1-4 Předně pamatuj na to, abyste v modlitbách prosili za své bližní a děkovali za vše, co Bůh pro ně učinil. Myslete tak zvlášť na vládnoucí osoby a na všechny, kteří rozhodují o závažných věcech, abychom žili v míru a klidu, abychom mohli bez překážek a důsledně vyznávat svou víru.

V letošním roce je téma pro člověka žijícího za branami církve vcelku obtížně uchopitelné: Misie v našem životě. Řekl bych, že byste se takovou myšlenkou ani nezabývali. Jak by člověk, který Boha nezná, mohl mluvit o nějaké misii? Nepatří snad misie spíš do života černoušků a bláznivých doktorů, co jim chtějí pomáhat? Na co vůbec vtloukat řeči o Bohu lidem z jiných kultur? Napadají mne ještě i hůře znějící otázky.

Ale byla škoda to téma tak rychle odstřelit. Jeden z bláznivých doktorů, které jsem zmínil před chvílí, Albert Schweitzer, totiž napsal: Dobrý příklad není jednou z možností ovlivnit jiné lidi. Je to jediná možnost. To je totiž misie nás, obyčejných lidí. Jací jsme a jak se chováme. Co dáváme svému okolí najevo.

Nevím, jestli považujete za moudrého člověka, který byl povolán za vychovatele císaře Nerona, vládce s hrůznými sklony. Stalo se mu to a on ten úkol přijal. Neronovi bylo pouhých osm let. Svého učitele vyštípal hned na počátku své dospělosti, a systémově ho následně donutil i k sebevraždě. Ten učitel se jmenoval Lucius Annaeus Seneca a mj. napsal: Dlouhá je cesta přes pravidla, krátká a vydatná přes příklady. Nemyslíte, že i Nero byl svými činy jakýmsi příkladem? A já jakbysmet.

Mimochodem, co jste říkali, že budete učit své okolí v příštích dnech, v předvánočním čase?

Za adventisty z Brodu

Aleš Kocián, kazatel

Zde si můžete stáhnout přednášky modlitebního týdne ve formátu PDF.

A nebo se mrkněte na videopozvánku, resp. videovysvětlivku o křesťanské misii Jindry Černohorského. Moc povedenou, díky, Jindro!