Chtěli bychom vás pozvat na letošní Sváteční Vánoční bohoslužbu, která se bude konat v sobotu 22. prosince 2012 od 10 do 12 hodin.
Společně si zazpíváme koledy a jiné vánoční písně, posedíme u teplého čaje a voňavého cukroví, a především budeme mít tu příjemnou možnost ztišit se nad Božím slovem při tématu: „Nevystižitelný dar“.

Bohoslužba se uskuteční v budově Českobratrské církve evangelické, Chotěbořská ulice 2513, v Havlíčkův Brod. Kázáním bude sloužit Radka Škarvadová.

Zde si můžete stáhnout pozvánku ve formátu PDF.