„Tati, a to světlo v tom Betlémě zapálili sirkou?“ Dozvíte se spoustu zajímavých otázek a potkáte určitě mnoho různých lidí, když se rozhodnete převážet Betlémské světlo. O zážitky je postaráno.
V našem oddíle Pathfinderů rozhodnutí k zapojení do akce zrálo 2 roky. Letos jsme ho dotáhli do konce a přihlásili se v dispečinku o tři vlakové trati v našem okolí, po kterých zatím světlo nikdo nepřevážel. Dnes, v neděli 17. prosince 2017, jsme si připravili lampy, špejle, vyžehlili šátky nebo oddílová trika a vydali se ve třech skupinách po tratích ze Světlé nad Sázavou do Zruče nad Sázavou, lokálkou do Havlíčkova Brodu a pak i vlakem z Kácova do Čerčan.

Je dobrou vlastností světla, že přemáhá každou tmu. Právě u této myšlenky začala v roce 1986 novodobá tradice převážení světla z místa rodiště Pána Ježíše Krista, města Betléma. Pracovníci rakouského rozhlasu v Linci před 31 lety hledali způsob, jak ozvláštnit sbírku pro zrakově postižené děti, nazvanou Světlo ve tmě. Našli sponzory a podařilo se. Dnes převážení světla každoročně obstarávají skauti z celé Evropy, nejen naší republiky. Mnozí z nich třeba znají příběh našeho Spasitele velmi omezeně. Není totiž podmínkou, aby se převážení zúčastnili jen křesťanští skauti.
Svým způsobem i to je součástí života našeho oddílu č. 130 Klubu Pathfinder. Působíme v malé obci Vlastějovice na okraji Středočeského kraje, a mnozí nás lépe znají pod názvem místa, kde máme svou klubovnu – Vagónek. Historie Bojovníků ze Zlaté zátoky, v hrdé zkratce B.Z.Z.Z., začala před zhruba deseti lety nápadem v hlavách rodiny Šturcových – udělat něco pro děti z obce. Dnes se v klubovně, ale i při aktivitách v jejím širokém okolí, včetně každoročního letního tábora, sdružuje hodně přes 70 lidí, kteří v drtivé většině nevyrůstali v žádné církvi, a mezi adventisty nemají ani vzdálené příbuzné.
A jaké mají právě oni zážitky z dnešní akce? „Tý jo, roznášet lidem světlo, to je fakt zvláštní. A jakou z toho mají radost. Asi o tom ještě budu muset přemejšlet…“ Díky, že o tom můžete přemýšlet s námi a třeba za nás i u Dárce světla ztratit modlitební slovo.

Aleš Kocián
člen oddílu č. 130 B. Z. Z. Z.

více na www.betlemskesvetlo.cz