Text byl přednesen jako biblické zamyšlení při výboru kaplanské služby Církve adventistů s.d. dne 27.11.2014 v Praze

 

Přísloví 3,1-8  Můj synu, na mé učení nezapomínej, ať tvé srdce příkazy mé dodržuje. Prodlouží ti dny a léta života a přidají ti pokoj. Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost! Přivaž si je na hrdlo, napiš je na tabulku svého srdce. Tak najdeš milost a uznání v očích Božích i lidských. Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať. To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem.

Úvod

Už několik let si každoročně před Vánoci a koncem roku říkám, jak naložím s množstvím PFek ve své mailové schránce. Loni jich oproti předloňským 152 bylo jen něco málo přes 60, takže si to možná nebudu tak brát, ale tři roky už mám v hlavě plán. Přesně půl roku po vánocích na to přání odpovím.

Já vím, poťouchlý nápad, možná stejně poťouchlý jako skutečnost, že Pour Féliciter je francouzsky psané přání k novému roku, které výhradně používají pouze Češi a Slováci. Navíc oproti zbytku Evropy a Ameriky je to přání sekulární, nespojené s křesťanskou náplní Vánoc.

Ano, jistě, jsou i důmyslná a hezká světská přání, to neříkám. Jakou ale musí mít náplň, aby vás zaujala?

Co svým blízkým přáváte do nového roku vy?

Určitě nejvíce univerzálním je přání zdraví. Vánoce se zase přejí veselé nebo radostné. Lidé církevní možná popřejí i Boží požehnání.

Malá odbočka

Dovolím si teď malou odbočku. Vím, že v následujících minutách asi budete přemýšlet o mém zdraví, při tolika číslech v jednom kázání, ale slibuji, že se to dozvíte.

Když už si přáváme obvykle zdraví, a tím jistě myslíme i na dlouhý věk a životní spokojenost, co myslíte, že můžeme nejlépe udělat pro své zdraví?

Představte si, že podle průzkumů k dlouhověkosti nenapomáhá pozitivní myšlení, ale naopak rozvážné chování. Dlouhověkosti se lidé více dožívají v bohatších zemích a městech. Důležitá je i možnost dostatečného stravování pro potlačení infekčních onemocnění. Manželství má prokazatelně pozitivní vliv na muže, kdežto u žen se souvislost se zdravím a dlouhověkostí neprojevila. Rozvod méně ohrožuje zdraví žen. Doporučení, že člověk pro podporu svého zdraví a dlouhověkosti nemá příliš pracovat a má se vyhýbat stresu, neplatí. Podle statistických výsledků jsou na tom nejlépe pracovně nejaktivnější a nejvíce do řešení úkolů zapojeni jedinci. Přátelé a sociální vztahy se nedají nahradit domácím zvířetem.

V mnoha průzkumech se objevuje skutečnost, že věřící lidé žijí déle. V duchu křesťanství je zajímavou i skutečnost, že zdravotní prospěch přinášejí aktivní společenské vztahy a možnost být prospěšný druhým. Nikdy prý není pozdě pokusit se o zdravý způsob života. Podle statistiků je ale prvním krokem zahodit seznamy potravin s poměry jednotlivých omega mastných kyselin a nemít strach se přestat zajímat o podobná dogmatická pravidla.

V rozporu s očekáváním (ale jen podle statistiků) snaha o pozitivní myšlení život neprodlužuje a strachování či sužování ho nezkracuje. Dokonce nemají prokazatelný vliv ani na zdraví. Já k tomu ale dodávám, že sice radostný přístup k životu není statistickou otázkou délky naší existence, ale vždycky byl a bude naplněnou kvalitou života,  a to v celé jeho délce. Statistika dodává, že ti, kterým se podaří udržet si zdraví a vitalitu po celý svůj život, se dožívají i vyššího věku.

Průměrný věk v České republice

Apropo, kolika se vůbec Češi a Češky dožívají v průměru let? Češi se podle údajů z roku 2011 dožívají o sedm let více než v roce 1990, Češky o pět. Průměrný muž se v České republice 74,4, ženy 80,6 roku. Od roku 1920, tedy za devět desetiletí, se život mužů protáhl o 27,4 roku a život žen o 31 let.

Horší to ovšem je s odchodem do důchodu. Náš nejmenší drobeček, narozený letos posledního ledna má výhled, že do důchodu půjde ve třiasedmdesáti, tedy 1. dubna 2087.

Řeč čísel

A jsem u čísel. Jak jsem slíbil, na konci této části vyleze ponaučení. Vydržíte chvilku statistiky? Je vybraná a vzájemně porovnaná z několika zdrojů. Berte to spíše jako zajímavost.

Zkoušeli jste si někdy propočítat, kolik svého života strávíte u nějakých často opakovaných věcí?

Třeba pokud žena žije v průměru 80 let, znamená to, že bez přestupných dní je to necelých 960 měsíců, 4.171 týdnů, 29200 dní, 700.800 hodin a 42.048.000 minut.

Muž při svých 74 letech prožil 887,5 měsíce, 3859 týdnů, 27.010 dní, 648.240 hodin a 38.894.400 minut.

Žalm 90 ve svém desátém verši říká: „Počet našich let je sedmdesát roků, jsme-li při síle, pak osmdesát, a mohou se pyšnit leda trápením a ničemnostmi; kvapem uplynou a v letu odcházíme.“ Pokud jako průměrnou délku života vezmeme tu delší, osmdesátku, zjistíme, že například:

 • 4,5 roku (až šest let) jídlem (veškerý zde uváděný čas míní 24 plně naplněných a bdělých hodin našeho života)
 • 1,5 roku z toho prý v restauraci
 • 7 let stráví průměrný kuřák u cigarety
 • 5 let strávíme na internetu (tj. 11 hodin a 20 minut měsíčně)
 • 9 měsíců se věnujeme dětem (ženy mnohem více než muži), třeba v Anglii se rodič v průměru věnuje dítěti 19 minut denně, dalších 16 minut na něj dohlíží při jiné činnosti
 • 3 měsíce strávíme sexem (9 hodin přitom muži věnují svému vyvrcholení, ženy 1 hodinu a 24 minut)
 • 14 dní se věnujeme líbání
 • 415 milionů je počet mrknutí
 • 136 dní ženy věnují úpravám zevnějšku
 • 46 dní platí pro tento údaj u mužů
 • 3 roky strávíme v koupelně
 • z toho 4 měsíce se sprchujeme
 • 1,5 roku na toaletě (muži více než ženy)
 • ¼ roku se opalujeme
 • 6 měsíců strávíme ve frontách
 • 20 týdnů čekáním u telefonu (stiskněte jedničku, křížek, vyčkejte na spojení, číslo je nedostupné…)
 • většinu jednoho roku se sluchátkem na uchu v práci (u telefonních operátorů to bude více, viz následující údaj – mimochodem telefonováním prý člověk stráví více času než s partnerem)
 • 11,5 roku jsme v práci
 • 26 let věnujeme spánku
 • 1 rok jsme nemocní, nachlazení, zarýmovaní, prostě se necítíme dobře
 • 2,5 roku řídíme auto
 • 115 dní z života se prosmějeme
 • 16 měsíců stráví žena pláčem (muže jsem nedohledal)
 • 5,5 roku se ženy věnují domácím pracím v domácnosti (podle Eurostatu nejméně seveřanky)
 • 583.000.000 je průměrný počet slov, vyslovených ženou (asi 20.000 denně)
 • 189.070.000 je průměrný počet slov, vyslovených mužem (asi 7.000 denně)
 • 5 let a 7 měsíců věnujeme televizi (při dosažení 7 let věku dnešní dítě strávilo 1 rok sledováním obrazovky PC nebo TV – pokud by tento trend vydržel, za život by to pak činilo téměř ¼ jeho délky, tzn. 18 let)
 • 3,5 roku ze svého života jsme nespokojení, naštvaní, podráždění nebo rozčílení

(POZN. všechny údaje pochází z českých nebo britských statistických údajů, které se mi podařilo shromáždit)

Když jsme u té naštvanosti, tento týden jsem slyšel následující citát: „Všechny své symfonie bych byl za to dal, kdybych byl vynašel lokomotivu“. Tušíte, který „nespokojený“ skladatel byl autorem citátu? Antonín Dvořák. Ten citát zazněl ale ne ve smyslu stížnosti, nýbrž obdivu nad úžasností železnice.

Kolik svého života ale věnujeme radosti? Co myslíte? Mně se to nepodařilo zjistit v číslech, ale místo šťourání v číslech se raději mohu se nad sebou zamyslet…

Takže, konec řeči čísel. Už vás tím nebudu tolik unavovat. Skoro.

Důležitá otázka

Jak často si myslíte, že si člověk ve svém životě postěžuje na Boha? Kolikrát si člověk během roku pomyslí – no, kdyby byl, tak by… Nebo: jak to, že i když jsem se modlil, že se to nakonec nepovedlo?

Kolik vlastně ale vůbec času věnujeme Bohu?

Podle jednoho britského údaje je to prý 14 dní z průměrného 80 letého života. Sedl jsem ke kalkulačce a spočítal, že to znamená zhruba 41,4 vteřiny denně.

Jestli se vám to nezdá, a věnujete se modlitbě třeba 5 minut denně – za život to dělá 14,5 týdne.

A jestli třeba čtení Bible věnujete 0,5 hodiny denně, za svého života tak věnujete Bohu asi 1 rok a 8 měsíců.

Kolik z toho času se Bůh stará o nás? Když mu dáme řekněme setinu svého tisícinu svého času, to je rovných 84 vteřin denně, proč očekáváme, že nám On dá víc?

Díky Bohu, že ve svém vztahu k člověku nepoužívá přímou úměru. Chválím a velebím ho, že udržování mého života věnuje 100% času, který je mi vyměřen!

Vyzývám tímto sebe, a když už jste tady, také vás, abychom přehodnotili své priority a u příležitosti vstupu do nového občanského roku změnili průběh svých dní. Věnujme svůj čas modlitbě, a není to výzva k tomu, abychom věnovali víc času prosbám za své potřeby!

V ranních zamyšleních, která jsme si četli v roce 2010 byl uveden následující vtipný příběh:

Svatý Petr provádí skupinu lidí po nebi. Vejdou do rozlehlé budovy plné andělů. Petr se zastaví v přední části místnosti a řekne: „Toto je přijímací oddělení. Zde evidujeme vše, oč lidé na modlitbách žádají.“ Skupinka návštěvníků se rozhlíží a vidí zástupy andělů, jak třídí požadavky lidí z celého světa.

„Zde je balírna a expedice,“ vysvětluje svatý Petr o kus dál. „Odtud odchází milost a požehnání k lidem, kteří si podali žádost.“ Všichni andělé v místnosti mají opět plné ruce práce. Odesílají na zem jedno požehnání za druhým.

Nakonec skupinka přejde na druhý konec místnosti, kde za stolem sedí jeden jediný anděl, který k překvapení všech nedělá vůbec nic. „A zde je oddělení, kde se evidují potvrzení o převzetí zásilek,“ vysvětluje svatý Petr. „Jak to, že tady není co dělat?“ ptají se turisté. „To víte,“ povzdechne si Petr, „když lidé obdrží požehnání, o které požádali, jen málokdo odešle potvrzení o přijetí.“ „Jak se takové potvrzení odesílá?“ zajímají se turisté. „Jednoduše,“ odpoví svatý Petr. „Stačí říct: Děkuji, Bože.“

Závěr

Na závěr vám nebudu přát do Nového roku ani štěstí, ani rozvahu, ani zdraví, ani Boží požehnání, ale budu konstatovat, že Bůh je s námi, že se o nás stará a že nás miluje. Chvála Bohu za to, děkuji, že do našeho života zasahuje a že je k nám milosrdnější, trpělivější a láskyplnější, než si zasloužíme.

Kazatel 12,13  „Závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí.“ Efezským 2,10 B21  „Jsme přece jeho dílo! Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali.“

Ať i nadále je s vámi Bůh!

 

Váš pastor

Aleš Kocián