Vážení a milí čtenáři,

dáváme na vědomí, že na základě do této doby nám známých vládních nařízení, jsme se rozhodli o obnovení konání veřejných bohoslužeb. Respektujeme všechna platná nařízení a bohoslužeb se nezúčastní vyšší než povolený počet účastníků.

První takto konaná bohoslužba proběhla v sobotu 2. května 2020 od 9:30, přítomno bylo 15 účastníků, liturgie byla s běžným průběhem o dvou částech. Jako první studium Bible v 9:30 a následně kázání z Božího slova od 10:45.

I po obnovení bohoslužeb po skončení krizového stavu ve státě bude Církev adventistů sedmého dne nabízet online sobotní bohoslužby mj. z více než 10 sborů v Čechách, na Moravě, ve Slezsku i na Slovensku. V archivu internetové televize Hope-TV najdete opravdu velké množství zajímavých programů. Na tomto odkazu https://www.hopetv.cz/online-bohosluzby najdete krom těch českých rychlé odkazy i na anglicky mluvící sbory či programy a jeden německý.

V sekci Slovo pastora najdete aktuální i archivovaná zamyšlení našeho kazatele, v rubrice Biblické zamyšlení uveřejňujeme kázání laických kazatelů, kteří nám je dají k dispozici.

Stále jsme připravení se modlit, pomoci, sdílet se, scházet se i v soukromí nad Biblí. Podněty k modlitbám můžete poslat na ales.kocian@casd.cz nebo formou sms na telefon +420739345651.

„Ničím se příliš netrapte, všechno svěřte v modlitbě Bohu: své prosby i díky za jejich vyslyšení. Uvidíte, že vás Bůh naplní klidem, jaký si nedovedete ani představit. Stačí jen důvěřovat Ježíši Kristu.“ (Filipským 4,6.7 podle Slova na cestu)

Vaši adventisté z Brodu