Vážení a milí čtenáři,

dáváme na vědomí, že na základě vládních nařízení jsme se rozhodli o opětovném dočasném ukončení veřejných bohoslužeb.

Do ukončení krizového stavu a do obnovení konání veřejných bohoslužeb bude Církev adventistů sedmého dne nabízet online sobotní bohoslužby mj. z více než 10 sborů v Čechách, na Moravě, ve Slezsku i na Slovensku. V archivu internetové televize Hope-TV najdete opravdu velké množství zajímavých programů. Na tomto odkazu https://www.hopetv.cz/online-bohosluzby najdete krom těch českých rychlé odkazy i na anglicky mluvící sbory či programy a jeden německý.

Také my se v sobotu scházíme na online setkání, které trvá kolem 80 minut, (v případě vašeho zájmu vám rádi sdělíme odkaz). Kázání z tohoto setkání se bude objevovat v sekci Slovo pastora, kde najdete nejen aktuální, ale i archivovaná zamyšlení našeho kazatele. A protože se o slovo hlásí také laičtí kazatelé , v rubrice Biblické zamyšlení uveřejňujeme kázání laických kazatelů, kteří nám je dají k dispozici.

Stále jsme připravení se modlit, pomoci, sdílet se, scházet se i v soukromí nad Biblí. Podněty k modlitbám můžete poslat na ales.kocian@casd.cz nebo formou sms na telefon +420739345651.

„Ničím se příliš netrapte, všechno svěřte v modlitbě Bohu: své prosby i díky za jejich vyslyšení. Uvidíte, že vás Bůh naplní klidem, jaký si nedovedete ani představit. Stačí jen důvěřovat Ježíši Kristu.“ (Filipským 4,6.7 podle Slova na cestu)

Vaši adventisté z Brodu