K pravidelným sobotním bohoslužbám se dočasně scházíme v prostorách fary Československé církve husitské. Během měsíce listopadu 2018 se ale opět vrátíme do zrekonstruované budovy Českobratrské církve evangelické v Havlíčkově Brodě – bližší určení místa je na stránce s kontakty.

Sloupek SŠ uvádí učitele sobotní školy – texty, které studujeme, najdete každý týden na stránce verše sobotní školy. Sobotní školu začínáme v 9:30.

V čase, kdy dospělí čtou a vyprávějí k tématu studia Bible, se děti scházejí při navazujících tématech dětské sobotní školky – DSŠ. I tady se začíná v 9:30 a trvání nepřesahuje 50 minut.

Kázání, zamyšlení z Božího slova začíná spolu s příběhem pro děti obvykle kolem 11 hodiny dopolední.

Zde je rozpis kázání a dalších sborových služebností na 4. čtvrtletí 2018:

Rozpis na 4. čtvrtletí 2018 je ke stažení i ve formátu PDF. Pro rozpis na dalších místech Havlíčkobrodska klikněte na stránky CHOTĚBOŘE nebo LEDČE nad Sázavou, případně soubor všechno v jednom.