Zde si můžete stáhnout aktuální přehled veršů pro úkoly sobotní školy pro dospělé.

Pokud se o sobotní škole chcete dozvědět víc, podívejte se na web v češtině, nebo angličtině, kde najdete mj. například odkazy na stažení úkolů, videa k jednotlivým lekcím, ale i pomůcky pro učitele a nebo doplňkové materiály.

IV. čtvrtletí 2019 – Evangelium podle Ezdráše a Nehemjáše

 1. Ezdráš: jeho doba a poslání – (29.09.-05.10.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 2. Nehemjáš: jeho doba a poslání – (06.10.-12.10.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 3. Boží povolání: smysl a načasování – (13.10.-19.10.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 4. Tváří v tvář odporu – (20.10.-26.10.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 5. Nespravedlnost pod pláštěm zbožnosti – (27.10.-02.10.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 6. Boží slovo, slzy a radost – (03.11.-09.11.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 7. Náš odpouštějící Bůh – (10.11.-16.11.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 8. Bůh smlouvy – (17.11.-23.11.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 9. Seznamy a rodokmeny: Povzbuzení v nelehkých dobách – (24.11.-30.11.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 10. Uctívání Hospodina – (01.12.-07.12.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 11. Odpadnutí a nové oživení – (08.12.-14.12.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 12. Špatné rozhodnutí – a co dál? – (15.12.-21.12.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 13. Vůdci Izraele – (22.12.-28.12.)   (pdf)   (*tab.pdf)   

Komplet – PSB 3Q 2019 s verši   (*tab.pdf)

(pdf) – brožura s biblickými verši pro tisk

(*tab.pdf) – lekce standard s verši pro tablet


Kromě aktuálních materiálů k lekcím sobotní školy zde pro zajímavost uvádíme témata budoucích lekcí, která jsou naplánována dlouhodobě dopředu. Samozřejmě, že se výsledný název úkolu nakonec může trochu lišit, nebo být přesunut do jiného čtvrtletí.

RokTéma 1. čtvrtletíTéma 2. čtvrtletíTéma 3. čtvrtletíTéma 4. čtvrtletí
2016Vzpoura a vykoupeníEvangelium podle MatoušeVy jste světlo světa (o roli církve)Kniha Jób
2017Duch svatý a spiritualitaBuď pastýřem mých ovcí (1. a 2. Petrův list)Evangelium v Listu GalatskýmList Římanům
2018SprávcovstvíPříprava na čas konceKniha Skutky apoštolůJednota v Kristu
2019ZjeveníŽivot rodinyJednomu z mých nepatrných bratříEvangelium podle Ezdráše a Nehemjáše
2020DanielJak vykládat PísmoDuchovní dar služby a misijního působení Výchova
2021IzajášJanOdpočinek v Kristu Deuteronomium
2022ŽidůmCo se děje po smrtiGenesisZdravý život
2023SprávcovstvíEfezskýmEvangelium ve Starém zákoněBiblické postavy a jejich misie v jejich kultuře
2024ŽalmyMarekLáska a spravedlnost v Bibli

III. čtvrtletí 2019 – Jednomu z mých nepatrných bratří; služba lidem v nouzi

 1. Bůh a stvoření – (30.06.-06.07.)  (pdf)   (*tab.pdf)
 2. Plán pro lepší svět – (07.07.-13.07.)  (pdf)   (*tab.pdf)
 3. Sobota – den svobody – (14.04.-20.07.)  (pdf)   (*tab.pdf)
 4. Milost a spravedlnost v Žalmech a Příslovích – (21.07.-27.07.)  (pdf)   (*tab.pdf)
 5. Volání proroků – (28.04.-03.08.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 6. Uctívání Stvořitele – (04.08.-10.08.)  (pdf)   (*tab.pdf)
 7. Ježíš a lidé v nouzi – (11.08.-17.08.)  (pdf)   (*tab.pdf)
 8. Jednomu z mých nepatrných bratří – (18.08.-24.08.)  (pdf)   (*tab.pdf)
 9. Služba v novozákonní církvi – (25.08.-31.08.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 10. Život podle evangelia – (01.09.-07.09.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 11. Adventní naděje v praktickém životě – (08.09.-14.09.) (pdf)   (*tab.pdf)
 12. Milovat milosrdenství – (15.09.-21.09.)  (pdf)   (*tab.pdf)
 13. Společenství služebníků – (22.09.-28.09.)   (pdf)   (*tab.pdf)  

Komplet – PSB 3Q 2019 s verši(*tab.pdf)

(pdf) – brožura s biblickými verši pro tisk

(*tab.pdf) – lekce standard s verši pro tablet

II. čtvrtletí 2019 – Život rodiny

 1. Rytmus života – (31.03.-06.04.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 2. Rozhodni se správně – (07.04.-13.04.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 3. Příprava na změnu – (14.04.-20.04.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 4. Osamělost – (21.04.-27.04.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 5. Slova moudrosti pro rodiny – (28.04.-04.05.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 6. Královská milostná píseň – (05.05.-11.05.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 7. Klíče k rodinné jednotě – (12.05.-18.05.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 8. Období rodičovství – (19.05.-25.05.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 9. Čas ztrát – (26.05.-01.06.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 10. Období obtíží – (02.06.-08.06.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 11. Víra v rodině – (09.06.-15.06.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 12. Co viděli v tvém domě? – (16.06.-22.06.)   (pdf)   (*tab.pdf)
 13. Rodina a čas konce – (23.06.-28.06.)   (pdf)   (*tab.pdf)   

Komplet – PSB 2Q 2019 s verši   (*tab.pdf)

(pdf) – brožura s biblickými verši pro tisk

(*tab.pdf) – lekce standard s verši pro tablet

I. čtvrtletí 2019 – Kniha Zjevení

 1. Evangelium z ostrova Patmos – (30.12.-05.01.)   pdf   (*tab.pdf)
 2. Uprostřed svícnů – (06.01.-12.01.)   pdf   (*tab.pdf)
 3. Ježíšovo poselství sedmi sborům – (13.01.-19.01.)   pdf   (*tab.pdf)
 4. Hoden je Beránek – (20.01.-26.01.)   pdf   (*tab.pdf)
 5. Sedm pečetí – (27.01.-02.02.)   pdf   (*tab.pdf)
 6. Zapečetění Božího lidu – (03.02.-09.02.)   pdf   (*tab.pdf)
 7. Sedm polnic – (10.02.-16.02.)   pdf   (*tab.pdf)
 8. Poražený nepřítel – (17.02.-23.02.)   pdf   (*tab.pdf)
 9. Satan a jeho spojenci – (24.02.-02.03.)   pdf   (*tab.pdf)
 10. Věčné evangelium – (03.03.-09.03.)   pdf   (*tab.pdf)
 11. Sedm posledních ran – (10.03.-16.03.)   pdf   (*tab.pdf)
 12. Soud nad Babylonem – (17.03.-23.03.)   pdf   (*tab.pdf)
 13. „Všechno tvořím nové“ – (24.03.-30.03.)   pdf   (*tab.pdf)

Komplet – PSB 1 2019 web_s verši   (*tab.pdf)

pdf – brožura s biblickými verši pro tisk

(*tab.pdf) – lekce standard s verši pro tablet


IV. čtvrtletí 2018 – Jednota v Kristu

 1. Stvoření a pád  – (30.9.-6.10.)   pdf   (*tab.pdf)
 2. Příčiny nejednoty – (7.10.-13.10.)   pdf   (*tab.pdf)
 3. „Aby všichni byli jedno“ – (14.10.-20.10.)   pdf   (*tab.pdf)
 4. Klíč k jednotě – (21.10.-27.10.)   pdf   (*tab.pdf)
 5. Prožívání jednoty v rané církvi – (28.10.-3.11.)   pdf   (*tab.pdf)
 6. Obrazy jednoty – (4.11.-10.11.)   pdf   (*tab.pdf)
 7. Když přijdou konflikty – (11.11.-17.11.)   pdf   (*tab.pdf)
 8. Jednota ve víře – (18.11.-24.11.)   pdf   (*tab.pdf)
 9. Nejpřesvědčivější důkaz – (25.11.-1.12.)   pdf   (*tab.pdf)
 10. Jednota a náprava vztahů – (2.12.-8.12.)   pdf   (*tab.pdf)
 11. Jednota v uctívání – (9.12.-15.12.)   pdf   (*tab.pdf)
 12. Církevní organizace a jednota – (16.12.-22.12.)   pdf   (*tab.pdf)
 13. Konečná obnova jednoty – (23.12.-29.12.)   pdf   (*tab.pdf)

Komplet BU 4.Q 2018   (*tab.pdf)

(*tab.pdf) – lekce standard s verši pro tablet

III. čtvrtletí 2018 – Skutky apoštolů

 1. Budete mými svědky (Sk 1) – (1.7.-7.7.)   pdf   (*tab.pdf)
 2. Letnice (Sk 2) – (8.7.-14.7.)   pdf   (*tab.pdf)
 3. Život v rané církvi (Sk 2–5) – (15.7.-21.7.)   pdf   (*tab.pdf)
 4. Bůh vede svou církev (Sk 6–8) – (22.7.-28.7.)   pdf   (*tab.pdf)
 5. Pavlovo obrácení (Sk 9) – (29.7.-4.8.)   pdf   (*tab.pdf)
 6. Petrova služba (Sk 9–12) – (5.8.-11.8.)   pdf   (*tab.pdf)
 7. Pavlova první misijní cesta (Sk 13–14) – (12.8.-18.8.)   pdf   (*tab.pdf)
 8. Koncil v Jeruzalémě (Sk 15) – (19.8.-25.8.)   pdf   (*tab.pdf)
 9. Druhá misijní cesta (Sk 16–18) – (26.8.-1.9.)   pdf   (*tab.pdf)
 10. Třetí misijní cesta (Sk 18–21) – (2.9.-8.9.)   pdf   (*tab.pdf)
 11. Pavlovo uvěznění v Jeruzalémě (Sk 21–23) – (9.9.-15.9.)   pdf   (*tab.pdf)
 12. Pavlovo uvěznění v Cesareji (Sk 24–26) – (16.9.-22.9.)   pdf   (*tab.pdf)
 13. Cesta do Říma (Sk 27–28) – (23.9.-29.9.)   pdf   (*tab.pdf)

(*tab.pdf) – lekce standard s verši pro tablet

II. čtvrtletí 2018 – Příprava na čas konce

 1. Vesmírný konflikt – (1.4.-7.4.)  pdf   (*tab.pdf)
 2. Daniel a doba konce – (8.4.-14.4.)  pdf   (*tab.pdf)
 3. Ježíš a kniha Zjevení – (15.4.-21.4.)  pdf   (*tab.pdf)
 4. Věčné evangelium pro dobu konce – (22.4.-28.4.)  pdf   (*tab.pdf)
 5. Kristus v nebeské svatyni – (29.4.-5.5.)  pdf   (*tab.pdf)
 6. „Změna“ zákona – (6.5.-12.5.)  pdf   (*tab.pdf)
 7. Očekávání Kristova návratu (Mt 24 a 25) – (13.5.-19.5.)  pdf   (*tab.pdf)
 8. Závěrečné volání k pokání – (20.5.-26.5.)  pdf   (*tab.pdf)
 9. Podvod na konci času – (27.5.-2.6.)   pdf   (*tab.pdf)
 10. Novodobý Babylon – (3.6.-9.6.)  pdf   (*tab.pdf)
 11. Boží pečeť, nebo znamení šelmy? – (10.6.-16.6.)   pdf   (*tab.pdf)
 12. Babylon a Hermagedon – (17.6.-23.6.)   pdf   (*tab.pdf)
 13. Příchod našeho Pána Ježíše Krista – (24.6.-30.6.)   pdf   (*tab.pdf)

(*tab.pdf) – lekce standard s verši pro tablet

I. čtvrtletí 2018 – Křesťanské správcovství

 1. Nebezpečí materializmu – (31.12.-6.1.)   pdf   (*tab.pdf)
 2. Vidím, chci, vezmu si – (7.1.-13.1.)   pdf   (*tab.pdf)
 3. Bůh, nebo mamon? – (14.1.-20.1.)   pdf   (*tab.pdf)
 4. Opustit cestu svévolníků – (21.1.-27.1.)   pdf   (*tab.pdf)
 5. Zodpovědnost dobrých správců – (28.1.-3.2.)   pdf   (*tab.pdf)
 6. Vlastnosti správce – (4.2.-10.2.)   pdf   (*tab.pdf)
 7. Věrní Bohu – (11.2.-17.2.)   pdf   (*tab.pdf)
 8. Desátky – (18.2.-24.2.)   pdf   (*tab.pdf)
 9. Oběť vděčnosti – (25.2.-3.3.)   pdf   (*tab.pdf)
 10. Principy života správce – (4.3.-10.3.)   pdf   (*tab.pdf)
 11. Dluhy – každodenní rozhodnutí – (11.3.-17.3.)   pdf   (*tab.pdf)
 12. Návyky dobrého správce – (18.3.-24.3.)   pdf   (*tab.pdf)
 13. Výsledky věrného správcovství – (25.5.-31.3.)   pdf   (*tab.pdf)

(*tab.pdf) – lekce standard s verši pro tablet