Limitovaný časem

Toto zamyšlení, rozdělené do tří částí, zaznělo jako součást hudební bohoslužby v našem sboru v Havlíčkově Brodě dne 18. února 2017.

 

Čtení před kázáním

Žalm 90,1-12

1)     Vstup první

Mohu se prosím na začátek jako obvykle na něco zeptat?

  • Jste dnes nějak limitovaní časem?
  • Kolik mám času na své zamyšlení?

Když jsme se s Marcelkou dohodli na znění tématu první letošní hudební bohoslužby, napadaly mě další otázky:

  • Kdo jako že je limitovaný?
  • Proč ne limitovaná?
  • Proč ne limitovaní?
  • Co všechno má své časové limity?

Čas je všudypřítomná veličina. Platí nejen pro člověka, platí ve vesmíru, platí v mikrokosmu. Nejvíce bolestně se s časem setkáváme v měření délky života člověka.

„Počet našich let je sedmdesát roků, jsme-li při síle, pak osmdesát, a mohou se pyšnit leda trápením a ničemnostmi; kvapem uplynou a v letu odcházíme.“ (Žalm 90,10) Více >

Lék na (nejen) Boží paměť

Zárodek následujícího zamyšlení zazněl na první brodské dětské bohoslužbě v sobotu 4. června 2016. Po nejen kosmetické úpravě pak bylo předneseno na setkání v Chrudimi 4. 2. 2017.

 

Čtení před kázáním

GENESIS 1,26-28 SNC Nato Bůh řekl: "Nyní stvoříme člověka, bytost, která bude odrážet osobnost samotného Boha a bude žít se svým tvůrcem ve vzájemném vztahu. Tento člověk bude vládnout celé planetě se všemi jejími tvory ve vodě, na zemi i ve vzduchu." 
Bůh tedy stvořil člověka ke svému obrazu jako muže a ženu. Požehnal jim a řekl: "Množte se, naplňte zemi a podmaňte si ji, neboť jsem vás ustanovil vládci nad veškerým tvorstvem, jež jsem stvořil.

1) BŮH JE SMUTNÝ ZE ZÁPLAVY ZLOBY

  • Mohu se zeptat, je tady mezi vámi někdo, kdo v životě ještě nebyl naštvaný?

To je divná otázka, já vím. Tak zkusím lepší.

  • Co vás rozzlobilo úplně ze všeho nejvíc v životě?

A ticho. Tak tedy do třetice.

  • Mohl by i Bůh mít důvod být naštvaný?

Náš dnešní příběh bude o potopě světa. Potopě, která se na první pohled zdá být důsledkem Božího rozčílení. Více >

Vánoční zamyšlení

Následující zamyšlení zaznělo na sváteční vánoční bohoslužbě církve adventistů s.d. v Havlíčkově Brodě v sobotu 17. prosince 2016.

 

Vůl a osel znají, aneb kterak měřit intelekt volů či oslů

 

1)     Příběh PRO DĚTI

Co se andělovi nelíbilo – aneb Proč byl u jesliček oslík s volečkem

Bruno Ferrero - z knihy Vánoční příběhy pro potěchu duše , vydal: Portál - převzato z http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Co-se-andelovi-nelibilo.html

 

Zatímco Josef s Marií putovali do Betléma, jeden z andělů svolal všechna zvířata, aby mezi nimi vybral ta nejvhodnější, která budou v chlévě pomáhat Svaté rodině.

Jako první se samozřejmě hlásil lev: „Jen král je hoden sloužit Králi světa,“ zavrčel. ,,Já se postavím ke vchodu a každého, kdo by se chtěl k Ježíškovi jen přiblížit, roztrhám!“ ,,Jsi příliš hrubý,“ odmítl ho anděl. Více >

O zápasu se životem

Následující zamyšlení zaznělo na bohoslužbě pod širým nebem Křesťanského společenství na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě v neděli 10. července 2016.

 

O zápasu se životem aneb Jákobův zápas u potoka Jabok

 

 

1)     TEXT KE Čtení – Genesis 32,22-32 SNC

 

2)     Úvod

Milé sestry, milí bratři, vážení kolemjdoucí a ctihodní posluchači,

vyslechli jsme starodávný příběh, který má na první pohled určité rysy pohádky, přinejmenším pro ty z vás, kteří nebýváte návštěvníky bohoslužeb z křesťanského přesvědčení.

Nějaký muž, jménem Jákob, putuje z Babylonie do Kanánu, své původní vlasti. Během života v exilu nabyl slušného jmění, ale má strach ze setkání se svým bratrem. Proto rozdělí svůj rozsáhlý majetek a služebnictvo na dva tábory, posílá svému bratrovi předem nějaké dary, aby ho uklidnil, zabezpečuje speciálně své čtyři ženy a dvanáct dětí a sám potom v noci zápasí s neznámým, stejně silným mužem. Rysem toho, co nazýváme pohádkou, je i závěr příběhu, kdy si Jákob na nadpřirozeném útočníkovi vymůže požehnání – tedy moderními slovy prosperitu, klidné stáří a veškeré hmotné zázemí pro celou rodinu. Dlužno dodat, že si vybral dobře. Podle biblických rodokmenů se dožil 147 let a zemřel v tomto pokročilém věku na dlouhodobé dovolené v Egyptě, kam mohl přijet s celou rodinou na pozvání panovníka země. Happy End.

Je vůbec v příběhu, starém 3,5 tisíce let možné najít něco do našeho života ve 21. století? Více >

Nová Země

Následující zamyšlení bylo určeno pro společné shromáždění havlíčkobrodských adventistů a mohli jste ho slyšet v sobotu 9. dubna 2016.

 

Milé sestry, milí bratři,
milí přátelé a vážení hosté,

 

je pro mne vzácnou příležitostí, že jsme se dnes mohli sejít v tak požehnaném počtu, adventisté, tedy čekatelé na Ježíše Krista. Je pro mne příjemnou a milou skutečností, že jsme před chvílí mohli dát najevo svůj souhlas se vstupem, zatím podmíněným přijetím křtu, mladého člověka, a za sebe mohu říci i mého přítele, do našeho sboru v Havlíčkově Brodě, respektive do skupiny Chotěboř.

Na jakém základě jste se svého času rozhodovali k následování Krista vy? Bylo to po nějakém krátkém citovém vzplanutí, ze dne na den, nebo šlo spíš o vztah hledání, nalézání, pokory, pokání, vzdoru a hlavně lásky? Řekli byste to jinak? Více >

Moudří Ho hledají i dnes

Následující zamyšlení bylo součástí novoroční bohoslužby 9. ledna 2016.

1)   Čtení před kázáním – Matouš 2,1-12 (CSP)

2)   Úvod

Především vám přeji Božím Duchem naplněný den, měsíc i celý rok.

Vyslechli jsme příběh o několika mužích, kteří na základě nějaké nám neznámé skutečnosti rozhodli ztotožnit výskyt nové hvězdy na obloze s narozením zaslíbeného Spasitele světa.

Jaké asi bylo jejich přání před cestou? Jak dlouho balili, co všechno nechtěli zapomenout? Měli nějaké vnitřní obavy, jestli se nemýlí?

Nevíme.

Apropo, co od cesty novým kalendářním rokem očekáváte vy? Jaké byste do něj měli největší přání? A jakou výbavu byste nejraději (ideálně shůry) na tuhle cestu dostali? Více >

Vyhlížení na schodech jeruzalémského chrámu

Následující zamyšlení bylo součástí sváteční Vánoční bohoslužby v roce 2015.

 

1)   Čtení na úvod – Lukáš 2,21-40

 

2)   Úvodní otázky

Stal se vám někdy během letošního končícího roku nějaký zázrak? Prožili jste nějakou situaci, po které jste si řekli: „No tak tohle tedy fakt není normální“?

Mě se takové věci stávají celkem často. Třeba včera. Jel jsem od pošty, ta předvánoční fronta by byla skoro na román, a pak jsem se potřeboval stavit v OD Alej. Tam, jak asi znáte, nebývá moc místa na parkování, tak jsem si v duchu říkal: „Pane Bože, vždyť na poště jsem byl, abych potěšil lidi za mřížemi, a teď ještě potřebuju koupit nějaké papíry k výzdobě vězeňského oddělení pro maminky s dětmi. Co takhle jedno parkovací místo?“ Blížil jsem se ke konci parkovacích míst, už jsem si říkal „ach jo“, když z předposledního parkovacího místa se najednou rozsvítilo couvací světlo, trochu mě ten řidič sice omezil, ale vůbec mi to nevadilo. Naopak jsem se zasmál pod fousy, jak je Pán Bůh vtipný. Hezky mě nechal vydusit, až takřka do poslední chvíle.

Jistě, řeknete si, náhoda, a on ten blázen si myslí, že s ním komunikuje Bůh. Víte, ale mně to neva, i kdyby tomu tak nakrásně bylo. Protože víte, proč s vámi o tom mluvím? Více >

Aby se Ježíš narodil, tak…

Následující zamyšlení bylo určeno pro sváteční Vánoční bohoslužbu v roce 2014

1)   Čtení na úvod – Lukáš 2,1-20

2)   Úvodní otázka

Je mnoho věcí, na které jsme v souvislosti s narozením Spasitele v Betlémě pomysleli. Možná jste už někdy i pomysleli na to, jak byste se cítili na místě Josefa nebo Marie.

Tak schválně, pánové, zkusme se na úvod rozmluvit. Máte těhotnou manželku, podzimní čas, k dispozici oslíka a před sebou více než 120 kilometrů. Co uděláte poté, co zavřete dílnu, připravíte dům na dlouhou nepřítomnost (ještě nevíte, že mnoho měsíců)…

A co vy, ženy? Jste ve vyšším stádiu těhotenství, víte, že Josef se má povinnost hlásit v Betlémě, ale také víte, že dítě, které nosíte, přišlo k životu nadpřirozeným způsobem. Podle Písem se má narodit v Betlémě. Není tedy možné setrvat doma, jdete se svým snoubencem Josefem. Co si s sebou vezmete?… Více >

Zamyšlení pro sběratele

 

Milí čtenáři,
chtěl bych s vámi sdílet následující zamyšlení, které bylo určeno pro setkání sběratelů, kteří se seznámili na sběratelském serveru burzicka.cz. Ten web je už několik týdnů mimo provoz, takže si jeho aktuální verzi nedohledáte. Ale následujících pár slov si přečíst určitě můžete, protože sběratelem "něčeho" jsme přeci každý z nás.

 

1. Seznámení a úvodní otázky

Jmenuji se Aleš Kocián, jsem povoláním duchovní, kazatel, pastor, farář, jak chcete. Ale protože nejsem katolickým farářem, jsem ženatý a mám tři kluky. Pro toho prostředního, dnes pětiletého, sbírám tak, jako vy, různé blbůstky a blbosti.

Tak jsem se seznámil s Bedřichem, autorem myšlenky tohoto setkání, protože patří k těm, kdo na maily z burzičky odpovídal, a spolehlivě si se mnou mnohokrát vyměňoval.

A tak se někde vylíhla myšlenka, jestli by se tohle setkání nedalo obohatit i tím, co je mi vlastní, zamyšlením duchovního.

Mohu si dovolit jednu úvodní otázku?

  • Předpokládám, že velmi pravděpodobně nejste pravidelnými návštěvníky bohoslužeb, nemýlím se?

Více >

Příběh o Menašem, králi judském – aneb neodpustitelný hřích neexistuje

Text tohoto zamyšlení byl ve zkrácené formě přednesen při biblickém zamyšlení v psychiatrické léčebně v Havlíčkově Brodě dne 8.12.2014

1)   Úvod

Mohu se vás zeptat, stalo se vám, že vám někdy někdo v životě něco cenného vzal, něco zásadního neudělal nebo vás podvedl? Jak dlouho člověku trvá, než dokáže odpustit?

Na počátku jara letošního roku jsem navštívil jednoho známého pacienta v léčebně v Havlíčkově Brodě. Je to muž, který je dle vlastních slov od 17 let léčen na schizofrenii. Ve čtvrtek, kdy jsem za ním přišel, měl velmi stísněnou náladu. Už nějaký čas trpí opětovně myšlenou, že ho Bůh nemá rád a že mu nemůže odpustit. Stavil jsem se tam „náhodou“, prostřednictvím náhlého vnuknutí, a on mi řekl, že Bohu říkal, aby mne poslal. I přes to, že ho Bůh vyslyšel, jeho trápení a výčitky zatím neberou konce. Cítí se Bohem opomenutý.

Otázka druhá: Jak dlouho trvá, než člověk dokáže odpustit sám sobě? Více >