Cesta Izraelitů

Tento text byl součástí stejnojmenné dětské bohoslužby v sobotu 17.6.2017 v Havlíčkově Brodě. Obrázky použité v textu pocházejí ze zmiňované Dětské bohoslužby.

1)     První vstup – Bůh nás vede

Název letošní besídky – Cesta Izraelitů => je o putování židů ze země otrokářů – Egypta, do země Bohem zaslíbené – Kanaanu, dnes Izraele. V tom příběhu o exodu, zaznamenaném ve 4 z 5 knih Mojžíšových, je spousta menších příhod. Tolik, že i když se jimi děti s učiteli zabývaly celý školní rok, zatím ještě nedorazily do zaslíbené země. Pokusím se vám ten příběh o cestě nastínit v několika verších z Bible.

Čtěte Skutky apoštolské 7,20-36. Já mezitím budu povídat.

Mojžíš se narodil a byl krásný. Víte, nemyslím si, že by ta věta znamenala, že byl fešák, ale byl krásný v Božích očích – Bohu se líbil od narození, byl krásný v tom, jaký byl.

Znamená to, že byl dokonalý? Ne ne, naopak, měl plno chyb. Jak to vím? Byl vznětlivý, a když se naštval, dokázal i zabít. Za to se dnes chodí do vězení, třeba na 15 let. On musel utéct před egyptskou spravedlností a schovával se 40 let. Žil jako přistěhovalec v cizí zemi. Cizák, nechtěný.

Kam se poděla jeho krása? Vždyť mezitím zestárnul! Ano, v lidských očích už nebyl fešák, ale Bůh s ním měl plán. Už od narození. Vedl ho od jeho narození, dal mu to nejlepší, co pro život potřeboval. A když neposlouchal, dostal za vyučenou. A v tom byl pro Boha krásný.

A můžu vám říct ještě něco? I vy jste v Božích očích krásní. I s vámi má svůj plán. Už od vašeho narození. Jedním z bodů toho plánu je naučit nás mít rádi lidi kolem nás. I s jejich chybami. Více >

Pozvánka na dětskou bohoslužbu 2017

Letošní dětská bohoslužba nese název CESTA IZRAELITŮ – tedy název příběhu, který se často nazývá latinským Exodus. Příběhy z putování židovského národa se naši potomci zabývali takřka celý školní rok, a v sobotu 17. 6. 2017 si s námi některé z nich připomenou.

Co je dětská bohoslužba? Den, kdy většinu programu celého dopoledne mají na starost děti – uvádění, písničky, scénky, v případě našeho malého sboru je v jediném bodě – biblickém zamyšlení – zastoupí kazatel.

Děti pozvaly své kamarády, někteří s nimi dokonce budou vystupovat. Srdečné pozvání od našich dětí je určeno i vám. A ještě na jednu důležitou věc nesmíme zapomenout. Pokud po skončení bohoslužby nebudete pospíchat domů, jste zváni ke společnému stolu – bude přichystáno pohoštění pro každého účastníka. V křesťanském prostředí se této hostině říká agapé – to je jeden z řeckých výrazů pro české slovo láska – láska ve smyslu pečovat, rozdělit se, mít rád, a to vše bez podmínek. Od počátků křesťanství je zvykem spolu stolovat, čímž se alespoň v čase bohoslužby smažou všechny společenské rozdíly.

Pro případ potřeby přidáváme ještě pozvánku ve formátu pdf.

Pozvání na NOC KOSTELŮ 2017

I v letošním roce si vás dovolujeme pozvat na červnovou Noc kostelů v pátek 9.6.2017 – letos se v různých obměnách budeme setkávat s jejím hlavním podtitulem a tématem, kterým je: SVĚTLO.

Videopozvánka Noc kostelů 2017

Po loňském úspěchu s Kartičkou poutníka se s ní na svou pouť můžete vydat i letos. Kartička je určená na sbírání pamětních razítek a získáte jí na kterémkoliv ze zúčastněných míst. Za naplněnou kartičku získá každý poutník malou odměnu – a bude jen na vás, na kterém z míst se o odměnu přihlásíte, protože každý si připravil něco jiného, bude to možná trochu loterie. A nebo ne, když se zeptáte 🙂

Více >

V BOŽÍCH DLANÍCH – Velikonoční příběh

Toto kázání je inspirováno písní Kdybys věděl... od mého vzácného a obdarovaného kolegy Jindry Černohorského. Tady je odkaz na interpretaci samotným autorem. Zamyšlení je věnováno úžasné Velikonoční oběti v onen Velký pátek, na hoře zvané Golgota.

1) Čtení před kázáním – Izajáš 43,1-3.5a.11

Izajáš 43,1 Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. 2 Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. 3 Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj spasitel. 5a Neboj se, já budu s tebou. 11 Já, já jsem Hospodin, kromě mne žádný spasitel není.

2) ÚVOD

Je tomu už rok, co jsme prožívali poslední Velikonoce. Rok – to je čas mnohých změn, starostí, dokonce tak dlouhý, že jsme na spoustu z toho už vlastně zapomněli. Na druhou stranu je fakt, že si jinou spoustu natrvalo neseme vrytou do srdce.

Byl jste někdo z vás během té doby na nějaké operaci, na šití nějaké rány, přibyla vám na někomu na těle nějaká jizva?

A co tetování, piercing nějaká vědomá znamení na těle? Přibyla vám nějaká? Více >

V CELE SVÉ IDENTITY aneb Příběh o Trapičovi

Zárodek tohoto kázání se svého času jako krátká zmínka vyskytl v zamyšlení při prvním lužském Díkůvzdání v roce 2006. Ve značně proměněné podobě byl použit na Studentské bohoslužbě v červnu 2015 v Brně. V níže uvedené podobě se jedná o kázání přednesené v sobotu 8. 4. 2017.

1. Úvodní nářek

(Na zádech saka mám upevněný nápis „Kobyla“, jasně všem viditelný. Jdu dopředu a naříkám)

„Kobyla. Kobyla! Proč mi doprčic dali zrovna takový jméno. Mám tak velkej zadek? Nebo mám protáhlej ksicht? Ach jo! Já to nesnáším! V tomhle se mi nechce žít! Ale já nevím, co s tím…“

2. Přečtení hlavního příběhu

1 Paralipomenon 4,9  Jaebes byl váženější než jeho bratři; jeho matka ho pojmenovala Jaebes se slovy: „Porodila jsem ho s trápením.“ 10  Jaebes vzýval Boha Izraele takto: „Kéž bys mi dal požehnání a rozmnožil mé území! Kéž by tvá ruka byla se mnou a zbavila zlého, aby na mne nedolehlo trápení!“ A Bůh splnil, oč žádal.

3. Kázání

a. Úvodní otázky

První kniha letopisů – Paralipomenon – není do své deváté kapitoly právě oblíbeným čtením. Je plná nezáživných jmen, při jejich čtení snadno ztratíme souvislosti, nebo chuť k dalšímu čtení. Když jsem si naposledy slovo za slovem předčítal tuto knihu, narazil jsem na příběh o Jábesovi. Končí happy endem: „Bůh splnil, oč žádal“.

 • Co si pod tím \“splnil, co žádal“ představujete?
 • O co vlastně Jábes žádal?
 • Opravdu by mohlo fungovat, že o cokoliv Boha požádáme, to nám splní?
 • Stačí se modlit a budu mít dostatek?

Více >

Limitovaný časem

Toto zamyšlení, rozdělené do tří částí, zaznělo jako součást hudební bohoslužby v našem sboru v Havlíčkově Brodě dne 18. února 2017.

 

Čtení před kázáním

Žalm 90,1-12

1)     Vstup první

Mohu se prosím na začátek jako obvykle na něco zeptat?

 • Jste dnes nějak limitovaní časem?
 • Kolik mám času na své zamyšlení?

Když jsme se s Marcelkou dohodli na znění tématu první letošní hudební bohoslužby, napadaly mě další otázky:

 • Kdo jako že je limitovaný?
 • Proč ne limitovaná?
 • Proč ne limitovaní?
 • Co všechno má své časové limity?

Čas je všudypřítomná veličina. Platí nejen pro člověka, platí ve vesmíru, platí v mikrokosmu. Nejvíce bolestně se s časem setkáváme v měření délky života člověka.

„Počet našich let je sedmdesát roků, jsme-li při síle, pak osmdesát, a mohou se pyšnit leda trápením a ničemnostmi; kvapem uplynou a v letu odcházíme.“ (Žalm 90,10) Více >

Lék na (nejen) Boží paměť

Zárodek následujícího zamyšlení zazněl na první brodské dětské bohoslužbě v sobotu 4. června 2016. Po nejen kosmetické úpravě pak bylo předneseno na setkání v Chrudimi 4. 2. 2017.

 

Čtení před kázáním

GENESIS 1,26-28 SNC Nato Bůh řekl: "Nyní stvoříme člověka, bytost, která bude odrážet osobnost samotného Boha a bude žít se svým tvůrcem ve vzájemném vztahu. Tento člověk bude vládnout celé planetě se všemi jejími tvory ve vodě, na zemi i ve vzduchu." 
Bůh tedy stvořil člověka ke svému obrazu jako muže a ženu. Požehnal jim a řekl: "Množte se, naplňte zemi a podmaňte si ji, neboť jsem vás ustanovil vládci nad veškerým tvorstvem, jež jsem stvořil.

1) BŮH JE SMUTNÝ ZE ZÁPLAVY ZLOBY

 • Mohu se zeptat, je tady mezi vámi někdo, kdo v životě ještě nebyl naštvaný?

To je divná otázka, já vím. Tak zkusím lepší.

 • Co vás rozzlobilo úplně ze všeho nejvíc v životě?

A ticho. Tak tedy do třetice.

 • Mohl by i Bůh mít důvod být naštvaný?

Náš dnešní příběh bude o potopě světa. Potopě, která se na první pohled zdá být důsledkem Božího rozčílení. Více >

Hudební bohoslužba – Limitovaný časem

Po určité pauze se do našeho sboru vrací formát hudební bohoslužby, tentokrát s tématem LIMITOVANÝ ČASEM.

Je naplánovaná na sobotu 18. února 2017 od 9:30 hodin v modlitebně, kterou nám ve svých prostorách propůjčuje českobratrská církev evangelická.

Budeme posluchači pod vedením Marcely Novotné ze Žďáru nad Sázavou, manželů Gruntových a dalších našich hostí. Budeme zpěváky pod vedením doprovodné kapely Náhodná setkání. A věříme, že sice budeme limitováni časem svého návratu domů, ale že si ze společného setkání i něco odneseme.

Jako předchuť dva citáty:

Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce." Žalm 90,12

"Jsou zloději, které zákon netrestá, třebaže kradou člověku to nejcennější: čas." Napoleon Bonaparte

Pozvánka na hudební bohoslužbu únor 2017

Vyšlo nové číslo sborového zpravodaje HABR

Ano, milí čtenáři, už jen pár kliků vás dělí od přečtení nového sborového zpravodaje HABR, které v několika článcích i s obrazovým materiálem shrnuje dění v našem sboru během uplynulého roku 2016.

A kdeže to máte klikovat? No, nejlépe na žíněnce, před zhasnutou televizí. A až si dáte dnešní první dvacítku nebo padesátku, odkážu vás dalším klikem sem, tedy na stránku, ze které lze stahovat i předešlé verze HABRů.

Na následující fotce sice nejsme všichni Broďáci, někteří z Brodu při focení nebyli, někteří hosté na fotce vyfocení se naopak v Brodu nikdy dlouho neohřejí – přesto vám nejen prostřednictvím této fotografie přejeme:

„Kdokoli mezi vámi patří k jeho lidu, Bůh buď s ním.“ Ezdráš 1,3a

Účastníci novoroční bohoslužby 2017 – jako pozdrav pro naší chráněnku Shamoly Murma

A jen tak pro pořádek dodávám, že naše zprávy můžete sledovat i na Facebooku. Date nám lajk?

 

Vánoční zamyšlení

Následující zamyšlení zaznělo na sváteční vánoční bohoslužbě církve adventistů s.d. v Havlíčkově Brodě v sobotu 17. prosince 2016.

 

Vůl a osel znají, aneb kterak měřit intelekt volů či oslů

 

1)     Příběh PRO DĚTI

Co se andělovi nelíbilo – aneb Proč byl u jesliček oslík s volečkem

Bruno Ferrero - z knihy Vánoční příběhy pro potěchu duše , vydal: Portál - převzato z http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Co-se-andelovi-nelibilo.html

 

Zatímco Josef s Marií putovali do Betléma, jeden z andělů svolal všechna zvířata, aby mezi nimi vybral ta nejvhodnější, která budou v chlévě pomáhat Svaté rodině.

Jako první se samozřejmě hlásil lev: „Jen král je hoden sloužit Králi světa,“ zavrčel. ,,Já se postavím ke vchodu a každého, kdo by se chtěl k Ježíškovi jen přiblížit, roztrhám!“ ,,Jsi příliš hrubý,“ odmítl ho anděl. Více >